Materiell

Her kan du bestille og laste ned materiell fra For velferdsstaten. Alt vårt materiell er gratis, og vi står for portokostnadene.

Hefte nr 11 i For velferdsstatens skriftserie:
Mål - eller mening? (2013) Gratis!
Dette heftet er en artikkelsamling der vi belyser problemene omkring organisering og styring av offentlig sektor fra flere sider - med eksterne og interne bidragsytere. Heftet er på 75 sider.
Forord og innholdsfortegnelse kan leses her.
Bestill Mål - eller mening? ved å sende e-post til For velferdsstaten. Angi ønsket antall, leveringsadresse og telefonnummer.

Hefte nr 10 i For velferdsstatens skriftserie:
Ta tjenestene tilbake (2011) Gratis!
Dette heftet er en veileder til bedre demokratisk kontroll over offentlig eiendom og offentlige tjenester. Det tar blant annet for seg norske og internasjonale regler for offentlige anskaffelser, ulike veier til rekommunalisering og bedre offentlig velferd. Heftet er på 50 sider. Last ned heftet her, eller send bestilling per e-post. Angi ønsket antall, leveringsadresse og telefonnummer vi kan nå deg på.

Hefte nr 9 i For velferdsstatens skriftserie:
Private sugerør i fellesskapets kasser (2010)Gratis!
Heftet tar for seg de kommersielle aktørenes inntog i velferdsstatens kjernetjenester. Det inneholder eksempler fra Norge som viser hvordan kommersielle velferdskonsernene bedriver strategisk selskapsstrukturering, eies av internasjonal finanskapital og konkurrerer på de ansattes bekostning. Heftet er på 50 sider og er gratis. Last ned heftet her, eller send bestilling per e-post. Angi ønsket antall, leveringsadresse og telefonnummer.

Rapport i samarbeid med De Facto
De tok sykehusene tilbake! (Utgått!)
Sykehusene i Skottland er lagt under politisk styring. Alle markedselementer er fjernet. Det er blitt en suksess. Denne rapporten som er er samarbeid mellom For velferdsstaten og De Facto beskriver hvordan. Rapporten er utgått i trykket versjon men kan lastes ned her.
.
Særtrykk i samarbeid med Klassekampen:
Utsalg av det offentlige til laveste bud...
Avisa Klassekampen hadde i 2009 omfattende dekning av de negative konsekvensene av New Public Managment (NPM); særlig etter Velferdskonferansen 2009, der For velferdsstaten satte et skarpt lys på markedsorienteringen av det offentlige. For velferdsstaten har i samarbeid med Klassekampen laget en samling av disse reportasjene/artiklene i et særtrykk. Særtrykket er gratis og kan bestilles på e-post eller lastes ned i pdf her.
.
Hefte nr 8 i For velferdsstatens skriftserie:
Når tall blir politikk Gratis!
For velferdsstaten har, i samarbeid med deFacto, utarbeidet et studiehefte om New Public Management (NPM) med særlig vekt på bruken av lønnsomhetsregnskaper i offentlig sektor. NPM dreier seg om at private organisasjons- og ledelsesformer presses ned over offentlig sektor. Heftet er på 60 sider og er gratis. Last ned heftet her, eller send bestilling per e-post. Angi ønsket antall, leveringsadresse og telefonnummer vi kan nå deg på.
Hefte nr. 7 i For velferdsstatens skriftserie: 
Til teneste for kven? Om EU sitt tenestedirektiv (Utgått!)
Heftet gir ei brei innføring i EU sitt tenestedirektiv. Direktivet blir sett i samanheng med EU sin Lisboa-strategi og målet om aukande marknadsorientering innan tenestesektoren. Heftet er er utgått i tykket versjon, men det kan lastas ned her.
.

 

Hefte nr. 6 i For velferdsstatens skriftserie: 
Sosial dumping Gratis!
Heftet er på 56 sider og inneholder artikler av Ingrid Fiskå, styremedlem i Attac Norge, Roy Pedersen, leder i Oslo Bygningsarbeiderforening, Even Tømte, journalist i Fagbladet og Jorid Tveita som er nestleder i Oslo og Akershus Hotell- og Restaurantarbeiderforening. Heftet er er utgått i tykket versjon, men det kan lastas ned her. 

 


Hefte nr. 5 i For velferdsstatens skriftserie: 
Kampen om konkurranseutsetting (Utgått!)
Heftet inneholder artikler av hhv. av Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten, Tove Stangnes, nestleder i Fagforbundet og Magnus E. Marsdal, journalist i Klassekampen. Heftet er utgått i trykket versjon, men artiklene kan også leses på våre nettsider her, her og her.

 

 

Hefte nr. 4 i For velferdsstatens skriftserie:
Velferd til salgs Utgått

Heftet er utgått i trykket form, men artikkelen "Velferd til salgs" av Asbjørn Wahl, som var heftes innhold kan lastes ned her

Hefte nr. 2 i For velferdsstatens skriftserie: 
Arbeidslivets brutalisering under markedsliberalismen Utgått
Heftet er på 44 sider i A5-format og inneholder en lengre artikkel av Asbjørn Wahl, uttalelsen fra Brutaliseringskonferansen 2002 i tillegg til et oppdatert forord. Heftet er ikke lenger tilgjengelig i trykt format, men artikkelen som heftet er basert på kan leses her.

Første utgivelse i skriftserien var oppropet "Vi krever et økonomisk løft for velferdssstaten", utgitt i 2000. Oppropet var en respons på den daværende regjeringens reviderte nasjonalbudsjett og kommuneøkonomiproposisjon. 

Ved en feiltakelse er det aldri blitt utgitt noe nr. 3 i skriftserien.

   

smartedit