Privatisation

Hvem skal eie naturressursene?

Hvem skal eie naturressursene?Den norske regjeringen klassifiserer Cermaq som et "kategori 1-selskap", hvor staten har forretningsmessige mål. Den nå pensjonerte Halle Jørn Hanssen, tidligere bistandsarbeider og journalist, mener eierskapskampen i selskapet overskrider forretningsaspektet. Les innlegget på frifagbevegelse.no

Omsorgssvikt ved Attendo-drevet sykehjem i Oslo

Omsorgssvikt ved Attendo-drevet sykehjem i Oslo"Sykehjem ble «dømt». Fylkesmannen i Oslo og Akershus sier i tilsynssaken at Hovseterhjemmet har sviktet på en rekke områder når det gjelder omsorg". Les mer på dittOslo

Fakta om offentlig-privat samarbeid (OPS)

Fakta om offentlig-privat samarbeid (OPS)OPS har i det siste vært gjenstand for økt oppmerksomhet her i landet, særlig etter at Høyres samferdselspolitiske talsmann Øyvind Halleraker måtte trekke seg som følge av bompenge-avsløringene. OPS ligger an til å bli en av flere saker under årets valgkamp hvor offentlige styrings- og finansieringsmodeller blir gjenstand for debatt. Her finner du linker til forskjellige artikler og oppslag om OPS. Les mer

Dirty aid, dirty water

Policy report by the british World Developement Movement concerning the UK Government's push to privatise water and sanitation in poor countries. Released February 2005 Download the report (pdf)

Public Private Partnership

Presentation given by Asbjørn Wahl, Campaign for the Welfare State, at the World Social Forum in Porto Alegre 2005. The presentation (pdf)

The undermining of the welfare state

The Norwegian contribution to the annual Social Watch report 2003 is written by co-ordinator of the Campaign for the Welfare State, Asbjørn Wahl, and Gunhild Ørstavik in The Norwegian Forum for Environment and Development. Read more (pdf)

Has the sun set on New Zealand's health reforms?

This is a speech given by Laila Harré, former minister in the New Zealand Labour/Alliance government, to the Campaign for the Welfare State's national conference on hospital politics in Oslo September 8, 2003. Les mer

Arkiv

smartedit