Brutaliseringen av arbeidslivet

For velferdsstaten tar på seg æren for å ha innført begrepet "brutalisering av arbeidslivet" i den norske offentlighet. Begrepet betegner det økende stresset i arbeidslivet og den stadig mindre innflytelsen over egen arbeidssituasjon dagens nyliberalistiske samfunn fører med seg for arbeidsfolk.

Luftfarten: En bransje i fritt fall?

Luftfarten: En bransje i fritt fall?I denne artikkelen anmelder Asbjørn Wahl boka Fritt fall - på jobb i lufta til lavpris. Les bokanmeldelsen her

Overgrep mot den danske arbeidslivsmodellen

Overgrep mot den danske arbeidslivsmodellenVed forhandlingene i 2013 stanset den danske regjeringen KS’søsterorganisasjons lockout av lærerne gjennom et lovinngrep til fordel for arbeidsgiver. I den herskende NPM-tankegangen blir avtalesystemet gjort til problemet i forhold til modernisering av offentlig sektor. Les Anders Bondo Christensens kommentar

Skyggeboksing fra Spekter

Skyggeboksing fra SpekterSpekters leder Anne-Kari Bratten kritiserte nylig Arbeidstilsynet, og hevdet at sykehusene lider særskilt under tilsynets kontrollregime. Hun stilte spørsmål ved dets legitimitet, og krevde et tilsyn av tilsynet. Det får legeforeningens president til å reagere. Les Hege Gjessings kommentar

Stå på, lærere!

Stå på, lærere!Asbjørn Wahl holdt appell under demonstrasjonen GOD SKOLE - MOT KS - og konkluderte: Stå på, lærere! Dere fører nå en avgjørende viktig kamp - ikke bare for dere selv, men for den norske modellen, for en god skole og for reell medbestemmelse over arbeidets organisering. Les appellen fra demonstrasjonen 5. april

Vil sette ned stønad for å hindre fattigdom

Vil sette ned stønad for å hindre fattigdomMens toppledere og eiere skal motiveres med høyere lønn, fete bonuser og utbytte, skal fattige motiveres gjennom straff. Mazyar Keshvari (Frp) mener sosialstønaden bør settes ned for familier med mange barn. Heldigvis stiller journalister noen ganger gode spørsmål. Les saken på nrk.no

Nede på stasjonen

Nede på stasjonenI stedet for å lære av de gode eksemplene på jernbane, Frankrike og Sveits, varsler samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen at Norge skal oppsplitte, privatisere og konkurranseutsette i likhet med land hvor det hersker kaos på sporet, nemlig Storbritannia og Sverige. Les Omdals fripenn på aftenbladet.no

Vi trenger et KS-opprør

Vi trenger et KS-opprørKS går nå i spissen for å avvikle lærernes medbestemmelse over arbeidstida til fordel for arbeidsgivernes styringsrett. Det skjer med bred konsensus i det politisk valgte styret. Det vi trenger nå, er derfor et politisk opprør i KS. Les Asbjørn Wahls analyse og kommentar

Arkiv

smartedit