Sosial dumping

Skiensmodellen mot sosial dumping

Skiensmodellen mot sosial dumpingEt enstemmig bystyre i Skien vedtok høsten 2014 en rekke betingelser for hvordan anbud skulle gjennomføres og hvilke krav som skulle gjelde overfor de som skal levere varer og tjenester til kommunen. Deretter har kravene, nå under navnet «Skiensmodellen», spredt seg til en rekke andre kommuner og fylkeskommuner. Les mer

Kriminelle med fotfeste i byggebransjen

Kriminelle med fotfeste i byggebransjenOffentlig saksgang ligger på etterskudd i forhold til kriminelle foretak. Systemet med anbud og underleverandører i byggebransjen skaper et marked for storstilt svindel, slik Aftenposten her illustrerer. Er det et tidsspørsmål før også velferdssektoren blir infisert? Les saken på aftenposten.no

Litt Sveits over hele Europa

Litt Sveits over hele EuropaHøyrepopulistiske partier har felles at de gjør fremmede til fiender og utfordrer bevegelsesfriheten. Men hverken høyrepopulistene i sitt dobbeltspill, eller sosialdemokratene, snakker om de tre andre frihetene i EU. Under dekke av disse bygges velferdsstatene ned. Les Kari Gåsvatns kommentar på Nationen.no

Røde tall for sykehuset allerede

Røde tall for sykehuset alleredeLav grunnbemanning i kombinasjon med stor innleie fra vikarbyråer, krav til innsparinger på driftsbudsjettet for å dekke innkjøp av utstyr, samt bekymring blant styremedlemmer over lav andel lønnsomme pasienter. Problemene hoper seg opp ved Drammen sykehus. Les saken på Drammen Tidende nett

Bedrifter må betale tilbake sosialstøtte

Bedrifter må betale tilbake sosialstøtteTyskland har relativt sett den nest største lavtlønnssektoren i EU. Særlig i det gamle DDR er dette et problem. Man regner med at cirka 80 prosent av de ansatte innen restaurantkjeder og fastfoodkjeder må få sosialstøtte i tillegg til lønna. Les saken på frifagbevegelse.no

Arbeidslivet snik-amerikaniseres

Arbeidslivet snik-amerikaniseresBedriftslederes kunnskap og oppslutning om den norske modellen er under rask forvitring, har Bitten Nordrik observert. Flere bedrifter vil gå langt i å hindre fagorganisering. Fagorganisasjonene må våkne, ellers ligger den norske modellen for døden, mener Nordrik. Les mer på frifagbevegelse.no

Kamp for arbeidstakerne

Kamp for arbeidstakerneArbeidsgiversiden bruker ofte ekstreme og lite representative eksempler når den framstiller det som om arbeidstakerne er interesserte i en "mer fleksibel arbeidsmiljølov". Her tar Mette Nord luven av Petter Furulunds lettvinte utspill om unge svensker. Les mer på fagforbundet.no

Arkiv

smartedit