Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Fritt behandlingsvalg – privatisering som kan avvikles

Fritt behandlingsvalg – privatisering som kan avviklesEUs pasientrettighetsdirektiv har vært bindende for Norge siden 2011, men ikke for sykehustjenester. Det er derfor fult mulig å omgjøre flere av helseprivatiseringsreformene som Høyre/Frp-regjeringen har gått inn for. Les mer om hvordan det kan gjøres

Handlingsrom for å bruke ideelle i velferden

Handlingsrom for å bruke ideelle i velferdenEtter at EUs nye direktiv om offentlige innkjøp trådte i kraft i Norge, har muligheten for det offentlige til å velge ideelle aktører i velferden blitt begrenset og endret, men en ny utredning bekrefter at det fortsatt finnes fortsatt handlingsrom til bruke idelle aktører. Les mer

Bærum kommune kaster ut Vitalegruppen

Etter omfattende brudd på helsepersonellov, arbeidsmiljølov og kontrakt med Vitalegruppen AS fikk Bærum kommune nok. Les mer

Svensk utredning om profitt i velferden

Svensk utredning om profitt i velferdenI november 2016 ble det lagt fram en svensk offentlig utredning som beskriver framveksten av private utførere innen helse, utdanning og omsorg. «Ordning och reda i välfärden» er på 850 sider og gir en grundig dokumentasjon på konsekvensene av kommersialiseringen i svensk velferd. Les en norsk oppsummering av rapporten her

Innlegg: Ikke la dere skremme av PBL

Innlegg: Ikke la dere skremme av PBLI dette innlegget advarer Linn Herning mot PBLs lobbykampanje ovenfor Trondheims Ap-politikere som ønsker profittforbud i barnehagene. Les mer

Rydd opp i søppelkaoset i Oslo

Rydd opp i søppelkaoset i OsloUnna vei på glatte veier. Dødstrøtte og stressede sjåfører med 80-timers arbeidsuke og tre tonn for tunge biler er livsfarlig. Les Helene Bank sin kronikk

Til kamp mot kommersialisering

Til kamp mot kommersialisering– Å hindre flere kommersielle aktører i å etablere seg innen barnehage og skole må være hovedmålet, sier Steffen Handal om Utdanningsforbundets Les mer

Større, færre - og dårligere

Større, færre - og dårligereStørre og færre kommuner skulle gi bedre velferd i Danmark. Men ti år senere er det et fåtall som mener at dette målet er nådd. Tvert imot, undersøkelser viser at stadig flere mener velferden har blitt dårligere etter reformen. Les mer i Avisen.dk

Krise i det britiske helsevesenet (NHS)

Krise i det britiske helsevesenet (NHS)Det britiske helsevesenet (NHS) var selve modellen for et universelt og gratis helsevesen i de europeiske velferdsstatene etter andre verdenskrig. Årtier med privatiseringer, kutt og NPM-reformer gjør at det britiske Røde Kors har erklært «humanitær krise». Les mer i Independent

Danmark: Mest fornøyd i små kommuner

Danmark: Mest fornøyd i små kommuner"Stort er best", var mantraet under den danske kommunesammenslåingsreformen for ti år siden. Nå viser en fersk undersøkelse at innbyggerne i de små kommunene er langt mer tilfreds med velferdstilbudet enn innbyggerne i de store kommunene. Les mer om undersøkelsen i Avisen.dk

Arkiv

smartedit