Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Ingen norske barn går i barnehage i skatteparadis

Ingen norske barn går i barnehage i skatteparadisIngen norske barnehagebarn blir plassert på en øy i den engelske kanal. Det blir kun pengene som skal sikre dem en god start i livet, skriver Annika Sander i denne kronikken som handler om at Espira er i ferd med å ta over driften av trondheimsbaserte barnehager. Les debatten her

ESA krever markedstvang i offentlig sektor

ESA krever markedstvang i offentlig sektorESA har åpnet sak mot Norge etter at mange kommersielle aktører har klaget over at det offentlige leverer og selger tjenester i noe de mener er et marked. Hvis de får rett kan det få enorme konsekvenser for det offentlige velferds - og tjenestetilbudet i Norge. Les mer

Grenser for private i barnevernet

Grenser for private i barnevernetBarnevernet er en offentlig tjeneste som har mandat til å gripe inn i menneskers liv. Likevel har flere medieoppslag fortalt om private aktører som utfører offentlig myndighetsutøvelse på vegne av kommunene. I et brev til Bufdir kommer regjeringa med avklaringer om bruk av private aktører i barnevernet. Les mer

Westerdals: Når profittjag knuser studentenes drømmer

Westerdals: Når profittjag knuser studentenes drømmerSkandalene på Westerdals illustrerer godt hvordan eiernes ønske om å tjene penger setter studentenes fremtid på spill. Forsøk til utbytte til tross for forbud, studenter som har betalt for mye skolepenger og linjer som ikke har vært godkjente, er bare noe av det som har kommet fram lyset. Les mer

Kommunenens bruk av private aktører i barnevernet

Kommunenens bruk av private aktører i barnevernetI et brev til Bufdir, med kopi blant annet til kommunene og fylkesmennene, kommer Barne- og likestillingsdepartementet med viktige avklaringer vedrørende både utøving av offentlig myndighet og bruk av private aktører i det kommunale barnevernet. Les hele brevet her

RenoNorden: En varslet søppelkonkurs

RenoNorden: En varslet søppelkonkursKvelden mandag 18. september sendte Oslo børs ut meldingen om at RenoNorden ville begjære seg konkurs. De hadde da kontrakt med om lag 140 norske kommuner om innsamling av husholdningsavfall. Noe som tilsvarte omtrent hver femte innbygger i Norge. Les mer

Vitalegruppen: Når samfunnets svakeste utsettes for profittmotiv

Vitalegruppen: Når samfunnets svakeste utsettes for profittmotivKommune ble fakturert for helsetjenester til død person i over tre år. Dette er siste sak knyttet til den skandalebefengte Vitalegruppen. Saken handler om Spydeberg kommune, der Vitalegruppen har utført omsorgstjenester for krevende innbyggere på oppdrag fra kommunen. Les mer

Norlandia-skandalen i Moss

Norlandia-skandalen i MossMidt i valgkampen 2017 eksploderte skandalen om Skoggata bo- og servicesenter i Moss, drevet av Norlandia Care AS. Historien om Skoggata er ikke et enkelttilfelle og risikoen for at det skjer igjen er stor så lenge velferdsprofitører tillates å drive våre velferdstjenester. Les mer

Velferdsprofitører tar ikke utbytte

Velferdsprofitører tar ikke utbytteTjener kommersielle selskaper penger på å drive skattefinansierte velferdstjenester, eller drives de av ren idealisme? Spørsmålet stilles av Asbjørn Wahl i denne kronikken som tar for seg velferdsprofitørenes forsøkt på manipulasjon av den offentlige debatten. Les kronikken her.

Ny rapport om veien til profittfri velferd

 Ny rapport om veien til profittfri velferdOslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Bodø har alle tatt politiske grep for å begrense kommersielle drift og privat profitt for skattefinansierte velferdstjenester.DeFacto har kartlagt hva som er gjort i de ulike byene, og hvilke erfaringer sentrale aktører har gjort seg. Les mer

Arkiv

smartedit