Markedsretting

Offentlig sektor har blitt gjenstand for en bred reformbølge som tar utgangspunkt i å overføre styringsmekanismer fra det private næringsliv til offentlig sektor. Fra 1980-tallet opplevde alle land i verden en voldsom offensiv for å privatisere og konkurranseutsette offentlig sektor. Store transnasjonale selskap ønsket innpass i de offentlige budsjetter som dekket basistjenester til befolkningene. Slike selskap ønsket også å få eierskap til og drifting av offentlig eiendom. Ikke minst, søker finansaktørene stadig nye inntektsmuligheter ved å overføre framtidige sikringsordninger, slik som pensjon og syketrygd til forsikringsbransjen. I land med sterke fagorganisasjoner og sterk sans for å ivareta også de svakeste, gikk ikke reformene så langt som storselskapene ønsket. "De trege reformistene" tvinges langsomt til konkurranseutsetting og privatisering gjennom trinnvise reformer med innføring av ulike markedsstyringsprinsipper, også kjent som New Public Management (NPM).

Bare med omfattende mobilisering, kunnskap og gode alternativ får vi etablert bolverk mot denne markedsretting og privatisering som holder på å undergrave viktige offentlige tjenester innen transport, helse, arbeid og utdanning, med mer.

Under finner du alle artikler relatert til markedsstyring. Du kan også sortere artiklene ved å velge underkategoriene offentlig styring eller privatisering.

Bærum kommune kaster ut Vitalegruppen

Etter omfattende brudd på helsepersonellov, arbeidsmiljølov og kontrakt med Vitalegruppen AS fikk Bærum kommune nok. Les mer

Svensk utredning om profitt i velferden

Svensk utredning om profitt i velferdenI november 2016 ble det lagt fram en svensk offentlig utredning som beskriver framveksten av private utførere innen helse, utdanning og omsorg. «Ordning och reda i välfärden» er på 850 sider og gir en grundig dokumentasjon på konsekvensene av kommersialiseringen i svensk velferd. Les en norsk oppsummering av rapporten her

Rydd opp i søppelkaoset i Oslo

Rydd opp i søppelkaoset i OsloUnna vei på glatte veier. Dødstrøtte og stressede sjåfører med 80-timers arbeidsuke og tre tonn for tunge biler er livsfarlig. Les Helene Bank sin kronikk

Til kamp mot kommersialisering

Til kamp mot kommersialisering– Å hindre flere kommersielle aktører i å etablere seg innen barnehage og skole må være hovedmålet, sier Steffen Handal om Utdanningsforbundets Les mer

Større, færre - og dårligere

Større, færre - og dårligereStørre og færre kommuner skulle gi bedre velferd i Danmark. Men ti år senere er det et fåtall som mener at dette målet er nådd. Tvert imot, undersøkelser viser at stadig flere mener velferden har blitt dårligere etter reformen. Les mer i Avisen.dk

Krise i det britiske helsevesenet (NHS)

Krise i det britiske helsevesenet (NHS)Det britiske helsevesenet (NHS) var selve modellen for et universelt og gratis helsevesen i de europeiske velferdsstatene etter andre verdenskrig. Årtier med privatiseringer, kutt og NPM-reformer gjør at det britiske Røde Kors har erklært «humanitær krise». Les mer i Independent

Danmark: Mest fornøyd i små kommuner

Danmark: Mest fornøyd i små kommuner"Stort er best", var mantraet under den danske kommunesammenslåingsreformen for ti år siden. Nå viser en fersk undersøkelse at innbyggerne i de små kommunene er langt mer tilfreds med velferdstilbudet enn innbyggerne i de store kommunene. Les mer om undersøkelsen i Avisen.dk

Målstyring gir talltriksing i politiet

Målstyring gir talltriksing i politietPolitiets omfattende målstyring fører til praksisen med pynting av tall, for å få statistikk til å se penere ut. Les mer på NRK

Velferd på akkord

Velferd på akkord”Vi skickar människor emellan oss i ett Svarte Petter-spel där ingen vill bära kostnaderna”. Mikael Nyberg skriver om New Public Management i Sverige Les mer

NYE VEIER AS: Privatisering på ville veier

I rapporten Nye veier AS – Privatisering på ville veier, påvises det at dobbeltorganiseringen vil føre til mer byråkrati, uklare ansvarsforhold, mange løpende avklaringsbehov, dobbeltarbeid i alle utbyggingsprosjekter og mer kostbare løsninger. Nå krever flere forbund i fagbevegelsen av Nye Veier AS avvikles. Les mer

Arkiv

smartedit