Forskning: Konkurranseutsetting - ikke det store universalmiddelet?

Danske forskere som har gransket en rekke internasjonale studier om konkurranseutsetting mener at de eventuelle mulighetene for besparing begrenset. I tillegg gjør mangeln på dokumentasjon det vanskelig å måle de virkelige konsekvensene av systemet.

«Besparelsene er heller begrenset og synes å bli mindre over tid og andre viktige aspekter som tjenestekvalitet og transaksjonskostnader er knapt målt» skriver de danske professorene Ole Helby Petersen og Karsten Vrangbæk sammen med ph.d. Ulf Hjelmar etter å ha gransket 49 internasjonale studier om konkurranseutsetting fra de siste 15 årene. 

De skriver blant annet at mangelen på solid dokumentasjon av tjenestekvalitet og transaksjonskostnader gjør det nødvendig med et balansert og pragmatisk syn på fordeler respektive ulemper ved konkurranseutsetting. Studien fører seg inn i rekken av undersøkelser som viser det samme.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit