Profitørene skyver ideelle barnehager foran seg

Et av triksene til Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og de store kommersielle barnehagekjedene er at de skyver små og ideelle aktører foran seg i sin jakt på profitt. Sist med brev fra Nettverk for natur- og gårdsbarnehager til Senterpartiet etter landsmøtevedtak om profittfrie barnehager.

Ideelle barnehager skyves foran kommersielle i kamp mot barnehageprofitt

Private barnehagers landsforbund (PBL) og de store kommersielle barnehagekjedene er en av de mest profesjonelle lobbyistene for velferdsprofitører i Norge.

En av utfordringene med å få til en reell debatt om profitt på barnehager og krav om at alle offentlige midler bevilget til barnehager skal komme barna til gode, er at velferdsprofitørene ­bevisst manipulerer offentligheten til å tro at de er ideelle aktører. Det gjøres på mange måter Et vanlig triks er å hevde at de kommersielle ikke tar «utbytte», men realiteten er at det hentes ut profitt på mange andre måter enn gjennom regnskapsposten «utbytte». PBL lot også tidlig representanter for ideelle barnehager stå fram for å sikre interessene til de kommersielle aktørene i sektoren.

Et nylig eksempel på dette er et brev til Senterpartiet fra «Nettverk for Natur- og gårdsbarnehager sendt i etterkant av Senterpartiets landsmøte der de vedtok følgende formulering: «Senterpartiet ønskjer ikkje ei utvikling der ein stadig større del av barnehagesektoren er eigd av kommersielle konsern........ Senterpartiet vil arbeide for eit lovverk som sikrar at midlar som er løyvde til barnehagedrift, skal gå til dette og ikkje bli utbytte hos private eigarar.»

Brevet er undertegnet leder for Natur- og gardsbarnehagene, Ragnhild Finden, som også er nestleder i PBL-styret. Hun eier og driver Kausvol Gardsbarnehage AS på Stange, en nøktern og enkeltstående gardsbarnehage med regnskap som i snitt balanserer og med lite kapitaloppbygging. Igjen gjemmer PBL store kommersielle aktører bak eiere som ikke har profitt som formål. For eksempel er det ikke noe i vedtaket fra Senterpartiets side om at kommunene skal overta barnehager. Gårdsbarnehager som vil drive på ikke-kommersielt grunnlag, vil ikke bli rammet av Senterpartiets landsmøtevedtak.

Senterpartiet har vedtatt en politikk der offentlige midler skal gå til formålet. Politikken rammer ikke særskilt gårds- og Naturbarnehager, men i hovedsak større kommersielle kjeder.

Brevet har et åpenbart formål å skape tvil og splid hos Senterpartiets tillitsvalgte og Stortingsrepresentanter fordi partiet er opptatt av distriktene og distriktsbarnehager. Men barnehagekjedene og de kommersielle kan ikke drives med de stordriftsfordelene som de store kommersielle barnehagekjedene gjør. Derfor er det gode grunner til å endre finansieringssystemet, slik at det ikke fører til uønsket sentralisering, og at det kan bidra til et reelt mangfold. Tiltak på lokalt og nasjonalt nivå er beskrevet i Valget 2017: Slik skaper vi profittfrie barnehager .

På PBLs landsmøte 2017 var det et opprør blant ideelle aktører mot PBLs ledelse, der flere representanter blant de enkeltstående andelsbarnehagene hevdet at PBL legger mest til rette for de kommersielle og store kjedene. Gårdsbarnehagene kan fort komme i samme situasjon som andelsbarnehagene i opprør mot PBLs strategi dersom de forsvarer et regelverk rigget til fordel for store, kommersielle aktører, framfor å bidra til rammer for seriøs drift i enkeltstående barnehager i distriktene og i gårdsmiljø som er viktig for barn å kjenne og vokse opp i.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit