Ny bok om kommersielle privatskoler

Torsdag 13. juni ble boken Privatskoleparadokset utgitt på Forlaget Manifest. Forfatterne bak boken, Annika Sander og Eirik Riis Mossefinn, gikk selv på den statsstøttede privatskolen Westerdals da eierne forsøkte å ta ut over 100 millioner kroner tross at skolen var underlagt et profittforbud.

I Norge er statsstøttede private grunn-, videregående og høyskoler underlagt  forbudet mot profitt. Dette er ikke bare artikulert gjennom et forbud mot utbytte/utdeling, eller andre typer av fortjeneste, men også ved at "alle pengene skal komme studentene/elevene til gode". Allikevel finnes det, paradoksalt nok, flere kommersielle aktører på det norske privatskolemarkedet med eiere som har blitt tatt for å bryte profittforbudet. 

I boken Privatskoleparadokset avdekker forfatterne hullene i det norske privatskolesystemet, og viser hvordan kommersielle eiere har tjent penger på statsstøttet privatskole. Boken legger særlig vekt på skandalene ved den private høyskolen Westerdals, tidligere eid av brødrene Nicolai og Peder Løvenskiold, og flere lignende saker i kommersielle konsern på videregåendenivå. 

Bondevik II-regjeringens friskolelov fra 2003 åpnet opp for større kommersielle privatskolekonsern i Norge. En rapport fra For velferdsstaten fra 2014 viste at de fire store selskapsgruppene Sonans, John Bauer, Akademiet og Noroff alle har drevet kommersielt, og at tre av dem har blitt tatt for ulovlig omgang med statstilskudd. I Privatskoleparadokset legges det særlig vekt på Akademiet, det i dag største kommersielle skolekonsernet i Norge, som stadig blir tatt for å opptre i strid med friskoleloven. Senest i juni 2019 fikk en av skolene som tidligere var i deres konsern et tilbakebetalingskrav på 12 millioner kroner. 

Boken tar også for seg hvordan behovet for tilsyn øker med de kommersielle skolene, og hvor mye offentlige ressurser og penger oppfølgingen av lovverkene krever. I tillegg undersøker forfatterne det svenske privatskolesystemet, hvor et kommersielt frislipp har ført til segregering, lavere kvalitet på utdanningen og at millionsummer fra det offentlige flyttes fra skolene til eierne. I boken tar Sander og Mossefinn til orde for å fjerne de kommersielle aktørene fra det norske statsstøttede privatskolemarkedet. Dette har blitt fulgt opp av SV, som 18. juni varslet et stortingsforslag om at skoler organisert som aksjeselskap ikke skal kunne motta statsstøtte.

Begge forfatterne er medlemmer av aksjonsgruppa bak kampanjen «Velferd uten profitt» 2019.

Boken er gitt ut på forlaget Manifest, og kan kjøpes her!

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit