Verden

Krisene i dag henger sammen, klimakrise, finanskrise og matkrise. De er alle symptom på at den globale økonomien for lengst har oversteget det som jorda og samfunn kan bære. Løsningene krever derfor radikal nytenkning. Det er avgjørende at vårt forbruk og vår økonomiske aktivitet holdes innafor det som jorda tåler. Robuste løsninger er avhengig av en radikal omfordeling både mellom fattige og rike, mellom arbeid og kapital, og mellom offentlige fellesgoder og privatinteressene. Krisene gir nye muligheter for sysselsetting og sosial utjamning, men de krever sosial mobilisering, i Norge og globalt.

Du finner våre artikler om verden under, og du kan også snevre inn visningen til å kun vise artikler om finanskrisa, handelspolitikk eller klima.

Rapport: Alternativer til investor-stat tvisteløsninger

Rapport: Alternativer til investor-stat tvisteløsningerDet har skapt store protester når investeringsavtaler gir utenlandske investorer anledning til å saksøke stater og få erstatning for demokratisk vedtatt politikk (ISDS). Handelskampanjens rapport om ulike løsninger og alternativer. Les mer

Norges energikrav i TISA kan hindre effektiv klimapolitikk

Norges energikrav i TISA kan hindre effektiv klimapolitikkSammendraget av notatet «Norway’s Energy Agenda in the Trade in Services Agreement (TISA)» av Victor Menotti, Les mer

Liberalisering ga dyrere strøm

Liberalisering ga dyrere strømEtter at danskene liberaliserte strømforsyningen i 1998, har strømprisene doblet seg for privatkundene. Ifølge energiekspert Frede Hvelplund, er årsaken enkel: "Før var prisen lig med omkostningerne, nu er prisen lig med omkostningen plus fortjenesten". Les mer i denne saka fra 2010 i Information

Slutt på norsk suverenitet over finanspolitikken

Slutt på norsk suverenitet over finanspolitikkenPå tross av signal om Brexit, erfaringer fra bankkrise på 1990-tallet, den pågående krisa etter finanskollapsen i 2007-2009, og avsløringene om Panamapapirene: I et hastevedtak bestemte stortingsflertallet den 6. juni at EU skal styre norsk finanspolitikk. Les mer

Vil regjeringens land-for-land-rapportering stoppe kapitalflukt?

Vil regjeringens land-for-land-rapportering stoppe kapitalflukt?OECD har foreslått en standard for land-for-land-rapportering (LLR), og regjeringen har hatt en norsk versjon av denne på høring. Men vil deres forslag sette en effektiv stopper for kapitalflukt? Les hele analysen av debatten om land-for-land-rapportering her.

Politiske kommuner, og nå også TISA-frie

Politiske kommuner, og nå også TISA-frieFor velferdsstatens Helene Bank har debattert demokrati, kommuner og TISA-avtalen med statssekretær Tone Skagen. Vi gjengir innleggene her Les mer

En dag skal du bestemme

En dag skal du bestemmeJeg sto på Trondheims torg 18. april. Jeg hadde nettopp holdt en liten appell om demokrati og handelspolitikk. En guttegjeng med rullebrett kom bort. – Skal dere holde på lenge? Hva dreier dette seg om, spurte den ene. Litt utålmodige på å få plassen til yndlingssporten, litt nysgjerrige. - Vet dere hva en skralle er, spurte jeg. Les mer

Arkiv

smartedit