Verden

Krisene i dag henger sammen, klimakrise, finanskrise og matkrise. De er alle symptom på at den globale økonomien for lengst har oversteget det som jorda og samfunn kan bære. Løsningene krever derfor radikal nytenkning. Det er avgjørende at vårt forbruk og vår økonomiske aktivitet holdes innafor det som jorda tåler. Robuste løsninger er avhengig av en radikal omfordeling både mellom fattige og rike, mellom arbeid og kapital, og mellom offentlige fellesgoder og privatinteressene. Krisene gir nye muligheter for sysselsetting og sosial utjamning, men de krever sosial mobilisering, i Norge og globalt.

Du finner våre artikler om verden under, og du kan også snevre inn visningen til å kun vise artikler om finanskrisa, handelspolitikk eller klima.

WTOs ministermøte i Argentina 2017: Demokrati til besvær

WTOs ministermøte i Argentina 2017: Demokrati til besværWTOs ministermøte i Buenos Aires 2017 ble en oppvisning i autoritært vertskap, kamp om markedsretting av nye samfunnsområder og demokrati - når det passer de store industrilandene. Møtet ble avsluttet i uenighet. Les oppsummeringen her.

Nasjonal kontroll over energipolitikken!

Nasjonal kontroll over energipolitikken!Innen EU arbeides det nå hardt for å skape et felles energimarked («en femte frihet»), med felles regulering gjennom energibyrået ACER og innføring av overnasjonal myndighet på enkelte områder. Les mer

Argentina knebler kritiske stemmer på WTO-toppmøte

Argentina knebler kritiske stemmer på WTO-toppmøteArgentina er vertskap når Verdens handelsorganisasjon (WTO) holder sitt ministermøte i Buenos Aires 10.-13. desember 2017. Kun dager før toppmøtet starter har mer enn 60 enkeltpersoner fra frivillige organisasjoner blitt nektet tilgang til konferansen. En av dem er leder i Attac Norge, Petter Titland. Han har allerede reist til Sør-Amerika, men hindres nå i å gjøre sitt oppdrag. Les mer

WTO-forslag vil forby regulering av elektronisk handel

WTO-forslag vil forby regulering av elektronisk handelDe siste månedene har skandale etter skandale om elektroniske data på avveie blitt rullet opp og behovet for regulering og kontroll av de nye elektroniske markedene er åpenbar. Les mer

Rapport: Alternativer til investor-stat tvisteløsninger

Rapport: Alternativer til investor-stat tvisteløsningerDet har skapt store protester når investeringsavtaler gir utenlandske investorer anledning til å saksøke stater og få erstatning for demokratisk vedtatt politikk (ISDS). Handelskampanjens rapport om ulike løsninger og alternativer. Les mer

Norges energikrav i TISA kan hindre effektiv klimapolitikk

Norges energikrav i TISA kan hindre effektiv klimapolitikkSammendraget av notatet «Norway’s Energy Agenda in the Trade in Services Agreement (TISA)» av Victor Menotti, Les mer

Liberalisering ga dyrere strøm

Liberalisering ga dyrere strømEtter at danskene liberaliserte strømforsyningen i 1998, har strømprisene doblet seg for privatkundene. Ifølge energiekspert Frede Hvelplund, er årsaken enkel: "Før var prisen lig med omkostningerne, nu er prisen lig med omkostningen plus fortjenesten". Les mer i denne saka fra 2010 i Information

Arkiv

smartedit