Rapport: Alternativer til investor-stat tvisteløsninger

Det har skapt store protester når investeringsavtaler gir utenlandske investorer anledning til å saksøke stater og få erstatning for demokratisk vedtatt politikk (ISDS). Handelskampanjens rapport om ulike løsninger og alternativer.

Da Egypt forsøkte å øke landets minstelønninger, truet det svenske kraftselskapet Vattenfall med å saksøke landet og kreve økonomisk erstatning. Vattenfalls mulighet til å saksøke Egypt var befestet gjennom en investeringsavtale som inneholdt en såkalt investor-stat tvisteløsning som gir selskaper (investorer) en direkte adgang til å saksøke stater.

Investor-stat tvisteløsning (ISDS) er en kontroversiell mekanisme som er inkludert i flere tusen internasjonale handels- og investeringsavtaler. ISDS gjør det mulig for utenlandske selskaper å saksøke stater for politikkendringer – selv om dette kan være politikk som beskytter miljø, arbeidsbetingelser og folkehelse – hvis endringene påvirker selskapets fortjeneste. Saken føres i lukkede tvistefora – en slags privatisert domstol – og advokatene må ikke ta hensyn til nasjonale lovverk. Solberg-regjeringen ønsker denne mekanismen inn i Norges nye investeringsavtaler, men motstanden er stor. Noe som blant annet ble vist i NRKs utenriksmagasin Urix (19.5.2016).

I den  publikasjonen Alternativer til investor-stat tvisteløsning har Anniken Storbakk i Handelskampanjen beskrevet ulike alternativer fra land som har reformert sine investeringsavtaler. Konklusjonen er at politikken på dette området bør  basere seg på at investeringer fra selskapenes side er del av en kalkulert risiko, som bør håndteres gjennom forsikringsordninger, ikke ved å binde demokratiet og på den måten hindre ny politikk i framtida.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit