Argentina knebler kritiske stemmer på WTO-toppmøte

Argentina er vertskap når Verdens handelsorganisasjon (WTO) holder sitt ministermøte i Buenos Aires 10.-13. desember 2017. Kun dager før toppmøtet starter har mer enn 60 enkeltpersoner fra frivillige organisasjoner blitt nektet tilgang til konferansen. En av dem er leder i Attac Norge, Petter Titland. Han har allerede reist til Sør-Amerika, men hindres nå i å gjøre sitt oppdrag.

Argentinske myndigheter har overprøvd WTOs akkreditering av organisasjoner. Dette bryter fullstendig med internasjonal praksis under FN og andre internasjonale organisasjoner. Sivilsamfunnets ytringsfrihet knebles og dersom det bare er næringsinteresser som får tilgang til WTO-forhandlingene kan det få alvorlige konsekvenser.

I følge Reuters har en talsperson fra Argentina lekket informasjon om at de har blokkert noen personer fordi de ville vært «more disruptive than constructive». Den offisielle forklaringen fra argentinske UD er imidlertid «at NGOene har uttrykt eksplisitte utrop for voldelige demonstrasjoner gjennom sosiale medier og uttrykker sine meninger for å generere frykt og kaos».

Reaksjonene i det internasjonale sivilsamfunnet som følger WTO-forhandlingene har vært skarpe. Den globale alliansen Our World Is Nor For Sale har sendt et brev til WTO-ledelsen der de krever at WTO «umiddelbart retter opp i situasjonen og får regjeringen [i Argentina] til å reversere sin beslutning; og hvis regjeringen opprettholder bruddet på ansvaret vertslandet har, må saken tas opp i WTOs hovedråd, og flytte møtet til et ansvarlig vertsland».

- Når et vertsland uten noen begrunnelse overprøver WTOs akkrediteringer blir det etablert en ny og farlig praksis for samspillet mellom det politiske miljøet og sivilsamfunnet, mener den erfarne indiske handelseksperten Chakravarthi Raghavan. 

Den norske handelskampanjen har krevd handling fra regjeringen og utenriksdepartementet i Norge. 

«Vi er svært kritiske til at Argentina blander seg inn i hvem som får komme på WTOs ministermøter og ikke. Vertsland for internasjonale konferanser skal i følge diplomatiske avtaler sørge for at akkrediterte personer får nødvendig tilgang til landet, og bare i særs ekstreme tilfeller, som nasjonal sikkerhet, nekte noen innreise», sier styreleder i Handelskampanjen Helene Bank (også spesialrådgiver i For velferdsstaten).

Den norske regjeringen har riktignok, gjennom ambassaden i Argentina, tatt kontakt med WTO og Argentinas utenriksdepartement, men dette er ikke nok. Det må til en offisiell protest og krav om å trekke beslutningen tilbake. Den brasilianske ambassaden har fått til at brasilianske representanter har fått ny aksept. Det burde også den norske ambassaden klare å få til.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit