WTO-forslag vil forby regulering av elektronisk handel

De siste månedene har skandale etter skandale om elektroniske data på avveie blitt rullet opp og behovet for regulering og kontroll av de nye elektroniske markedene er åpenbar.

I Norge har Helse Sør-Øst fått millionbøter og kraftig kritikk fra Datatilsynet etter å ha outsourcet IT-tjenestene til utenlandske selskap, og etter at det kom fram at utenlandske IT-arbeidere hadde hatt tilgang til graderte beredskapsdata både i Norge og Sverige, har regjeringen utredet unntak i EØS-regelverket for å sikre vesentlige sikkerhetsinteresser. Også Forbrukerrådet og NRK Forbrukerinspektørene har satt fokus på problematikken rundt manglende kunskap, kontroll og regulering av de nye teknologimarkedene.

Samtidig som de fleste land diskuterer regulering av disse nye markedene og de store dataselskapenes makt, ligger det et forslag på bordet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) som vil forby regulering av nettopp dette. Forslagsstilleren er datagigantene Apple, Google, Microsoft og Amazon (GAFA). Når GAFA står bak et forslag i WTO om elektronisk handel, er det fordi de ønsker et regelverk som forbyr land å regulere lagring, bruk og teknologi som disse selskapene i dag kontrollerer. Selskapene ønsker heller ikke at sektoren skal avgiftsbelegges eller at deres markedsmakt skal reguleres. 

10.-17. desember i år samles WTO-medlemmene til ministermøte i Buenos Aires. Der blir kampen om retten til å regulere markedet for elektronisk handel helt sentralt. GAFA vil være sterkt til stede. Det vil også sivilsamfunnet og fagbevegelsen.

Les også teksten Telefonalarmen ringer for det 21. århundre. Der skriver leder i Attac, Petter Titland, om hvordan datagigantene utvikler både fantastiske og skremmende tjenester ved å bruke våre persondata. Han drøfter også hvordan datainnsamlingen påvirker maktforholdet mellom selskap og individ, og mellom stat og selskap.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit