Appell til støtte for Hellas

Troikaens kamp mot den greske venstre-regjeringa dreier seg om økonomi, men enda mer om politikk. De er neppe fornøyd før de klarer å presse Syriza-regjeringa i kne, før de får den greske regjeringa til å kapitulere, før de klarer å tvinge regjeringa til å bryte det demokratiske mandatet den fikk fra sine velgere, sier Asbjørn Wahl i denne appellen.

Appell, Hellas-demo, foran den greske ambassaden, Oslo 25. juni 2015

Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten

Godtfolk!

Mens vi demonstrerer til støtte for det greske folkets kamp her foran deres ambassade, så sitter representanter for den greske Syriza-regjeringa i møter med den såkalte Troikaen i Brussel. Det har de gjort mer eller mindre kontinuerlig siden de vant valget og danna regjering den 25. januar i år. Det er penger det dreier seg om, men enda mer om politikk.

De sier at Hellas har lånt over evne, og det kan det vel være noe i. Men det er noen som har lånt Hellas disse pengene. Det er banker der ute som har spekulert og lånt ut penger til en skyhøy risiko. Når det så går galt, som det har gjort i kjølvannet av finanskrisa, ja, så slipper bankene å ta noe ansvar for sine høyrisikolån og sin spekulasjon. Da strømmer nemlig Troikaen og regjeringene til for å redde bankene – nærmest for enhver pris. Og prisen er høy – usedvanlig høy.

Det sies at lånene som Troikaen stiller opp med til Hellas, skal bidra til å få landet ut av den helt dramatiske krisa det er ført inn i. Den politikken Troikaen nå foreskriver og gjennomfører i Hellas, bidrar imidlertid ikke til å bekjempe krisa, men til å forlenge og fordype den. Gjelden har økt fra 129 til 175% av brutto nasjonalprodukt i Hellas siden krisa tok til. Økonomien har krympa med en fjerdedel, og hver fjerde greker og nær 60% av de unge er nå uten arbeid. Dette er ikke å redde et lands økonomi. Dette er utsuging og utpressing, Troikaen er i ferd med å gjøre store deler av det stolte greske folk til tiggere i eget land.

Dessuten, pengene som ifølge påstandene lånes ut til Hellas, er bare så vidt innom Hellas. Over 90% går rett ut igjen til de tyske, franske og britiske bankene, som spekulerte og ga høyrisikolån til Hellas. Lånene er med andre ord ikke noe annet enn en gigantisk omfordeling – fra det greske folk, som påføres regninga, mens bankene og spekulantene blir redda.

Isolert sett dreier ikke Hellas seg om de store pengesummene sett i EU-sammenheng. Det Troikaen og den europeiske eliten frykter mest av alt, er nemlig ikke de økonomiske tapene, men de politiske signalene dersom Syriza-regjeringa skulle lykkes med sin politikk.

Kapitalinteressene, med finanskapitalen i spissen har – gjennom avregulering, privatisering, skattekutt og omfordeling – fått en enorm makt og enorme økonomiske overføringer de siste 30 årene. Denne makta, og denne enorme velstanden, er de ikke interessert i å gi slipp på, selvfølgelig, Derfor er de beredt til å gjøre nesten hva som helst for å stanse Syriza-regjeringa i Hellas. Den største trusselen i deres øyne er at venstresida skal lykkes med sin politikk i Hellas. For hvis det skulle skje, kan de politiske venstrekreftene rykke fram også i andre land.

Alle vet at Hellas ikke vil være i stand til å betale denne gjelda. Det gjelda nå brukes til, er å statuere et eksempel. Kapitalinteressene, markedsliberalistene, de europeiske elitene og Troikaen skal vise Europas folk at det ikke er noe alternativ til markedsliberalismen. Og når vi vet at EU har grunnlovsfesta markedsliberalismen som sitt økonomiske system, ja, så er det ingen grunn til å blir overraska over at kapitalinteressene og markedsliberalistene i Europa gjør alt for å forsvare sin formidable seier.

Syriza-regjeringa i Hellas har gått langt i å komme Troikaen i møte, for langt synes noen av oss, men på tross av dette avviser fortsatt Troikaen tilbudene. Deres mål er relativt klare: De ønsker åpenbart å avvikle velferdsstatene i Europa og nedkjempe fagbevegelsen.

Troikaen, kapitalinteressene og de europeiske elitene vil ikke være  fornøyd før de klarer å presse Syriza-regjeringa i kne, før de får den greske regjeringa til å kapitulere, før de klarer å tvinge regjeringa til å bryte det demokratiske mandatet den fikk fra sine velgere.

Det er et regimeskifte i Hellas de er ute etter. Ingenting mindre enn det. Og det er ingen grunn til å ha noen illusjoner om noe annet.

Desto viktigere er det å støtte det greske folkets kamp. Desto viktigere er det å bekjempe EUs og Troikaens brutale nedskjæringspolitikk. Hellas utgjør i dag fronten for denne kampen, en kamp som vil ha stor betydning for oss alle. Derfor er deres kamp også vår kamp. Lykkes de i å knuse den greske motstanden, så vil bølgeskvulpene raskt også nå våre kyster.

Derfor, greske venner, ikke bøy av for Troikaens utpressingspolitikk! Det er økende støtte til deres kamp i Europa i dag. Mer enn noen gang er det nødvendig å stå fast på noen grunnleggende prinsipper og krav. Lykke til med kampen!

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit