Handelspolitikk

Verdens handelsorganisasjon (WTO) bygger på den tidligere GATT ( Generalavtalen om toll og tariffer). WTO er folkerettslig bindende avtaler, og avtaleverket omfatter nær sagt alle deler av samfunnslivet. WTO-avtalene dreier seg om muligheten nasjonale og lokale myndigheter har til å regulere på ulike områder i samfunnet. De fleste slike reguleringer ble utviklet med sikte på å begrense markedet og kommersielle hensyn, eller for å korrigere eller kompensere svakheter i markedet. Problemet er at modellen snus opp ned og reguleringene fjernes eller endres nettopp ut fra kommersielle hensyn. Reguleringer skal ikke få lov til å være "unødvendige handelshindringer" og andre hensyn, som miljø, arbeidsforhold, helse, sosiale forhold, kulturelle særtrekk underlegges kommersielle hensyn.

Motstanden mot denne måten å organisere samfunnet på har blitt formidabel, og forhandlingene om å utvide WTO har stått i stampe siden 2001. Ikke minst er mange utviklingsland blitt skeptiske til om avtalene vil hindre dem i å bygge arbeidsplasser og velferd for sine fattige. Samtidig har industriland iverksatt stadig nye enkeltavtaler (bilaterale frihandels- og investeringsavtaler) med utviklingsland. Disse går enda lengre enn WTO i å kreve markedsretting og avregulering.


Høyrepolitikk i all framtid / Handelskriger og velferden

Høyrepolitikk i all framtid / Handelskriger og velferdenDagens interessekamper i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og i de nye regionale handelsavtalene inneholder alle elementene av det som lenge har skapt konflikter mellom sivilsamfunn på den ene siden, og nyliberale politikere og storkapital på den andre. Nå er det nye forslag og utfordringer som ikke må bli borte i all oppmerksomheten om USAs og Trumps handelskriger. Det gjelder spesielt forslag som rammer velferdsordningene og demokratiet. Her er det tre konkrete tema som krever oppmerksomhet fra oss som ønsker at politikken og ikke markedet skal styre samfunnet. Les mer

WTOs ministermøte i Argentina 2017: Demokrati til besvær

WTOs ministermøte i Argentina 2017: Demokrati til besværWTOs ministermøte i Buenos Aires 2017 ble en oppvisning i autoritært vertskap, kamp om markedsretting av nye samfunnsområder og demokrati - når det passer de store industrilandene. Møtet ble avsluttet i uenighet. Les oppsummeringen her.

Argentina knebler kritiske stemmer på WTO-toppmøte

Argentina knebler kritiske stemmer på WTO-toppmøteArgentina er vertskap når Verdens handelsorganisasjon (WTO) holder sitt ministermøte i Buenos Aires 10.-13. desember 2017. Kun dager før toppmøtet starter har mer enn 60 enkeltpersoner fra frivillige organisasjoner blitt nektet tilgang til konferansen. En av dem er leder i Attac Norge, Petter Titland. Han har allerede reist til Sør-Amerika, men hindres nå i å gjøre sitt oppdrag. Les mer

WTO-forslag vil forby regulering av elektronisk handel

WTO-forslag vil forby regulering av elektronisk handelDe siste månedene har skandale etter skandale om elektroniske data på avveie blitt rullet opp og behovet for regulering og kontroll av de nye elektroniske markedene er åpenbar. Les mer

Rapport: Alternativer til investor-stat tvisteløsninger

Rapport: Alternativer til investor-stat tvisteløsningerDet har skapt store protester når investeringsavtaler gir utenlandske investorer anledning til å saksøke stater og få erstatning for demokratisk vedtatt politikk (ISDS). Handelskampanjens rapport om ulike løsninger og alternativer. Les mer

Politiske kommuner, og nå også TISA-frie

Politiske kommuner, og nå også TISA-frieFor velferdsstatens Helene Bank har debattert demokrati, kommuner og TISA-avtalen med statssekretær Tone Skagen. Vi gjengir innleggene her Les mer

En dag skal du bestemme

En dag skal du bestemmeJeg sto på Trondheims torg 18. april. Jeg hadde nettopp holdt en liten appell om demokrati og handelspolitikk. En guttegjeng med rullebrett kom bort. – Skal dere holde på lenge? Hva dreier dette seg om, spurte den ene. Litt utålmodige på å få plassen til yndlingssporten, litt nysgjerrige. - Vet dere hva en skralle er, spurte jeg. Les mer

Arkiv

smartedit