Handelspolitikk

Verdens handelsorganisasjon (WTO) bygger på den tidligere GATT ( Generalavtalen om toll og tariffer). WTO er folkerettslig bindende avtaler, og avtaleverket omfatter nær sagt alle deler av samfunnslivet. WTO-avtalene dreier seg om muligheten nasjonale og lokale myndigheter har til å regulere på ulike områder i samfunnet. De fleste slike reguleringer ble utviklet med sikte på å begrense markedet og kommersielle hensyn, eller for å korrigere eller kompensere svakheter i markedet. Problemet er at modellen snus opp ned og reguleringene fjernes eller endres nettopp ut fra kommersielle hensyn. Reguleringer skal ikke få lov til å være "unødvendige handelshindringer" og andre hensyn, som miljø, arbeidsforhold, helse, sosiale forhold, kulturelle særtrekk underlegges kommersielle hensyn.

Motstanden mot denne måten å organisere samfunnet på har blitt formidabel, og forhandlingene om å utvide WTO har stått i stampe siden 2001. Ikke minst er mange utviklingsland blitt skeptiske til om avtalene vil hindre dem i å bygge arbeidsplasser og velferd for sine fattige. Samtidig har industriland iverksatt stadig nye enkeltavtaler (bilaterale frihandels- og investeringsavtaler) med utviklingsland. Disse går enda lengre enn WTO i å kreve markedsretting og avregulering.


Arkiv

Viser 0 - 50 av 74 artikler Neste >>
smartedit