Skandinavisk velferdskonferanse 2016

Velferdsstat, arbeidsvilkår og folkestyre er under press. Med dette dramatiske bakteppet inviterte For velferdsstaten til Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14. og 15. november 2016. Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo (Holbergs gate 30, 0166 Oslo).

Velferdsprofitører med nordiske røtter får stadig større økonomisk og politisk makt. Fellesskapets velferdskroner sluses ut til privat profitt framfor å gå til forvaltningsformålet. Markedsgjøringen av offentlig sektor gjennom såkalte New Public Management-reformer har gjort forvaltningen mindre egna til å styre samfunnsutviklingen i tråd med målene. Arbeidsmiljølov, tariffavtaler og medbestemmelse erstattes av toppstyrt ledelse, lønnsomhetsstyring, fryktkultur og sosial dumping.

Til Skandinavisk Velferdskonferanse (SVK2016) kom gjester, innledere og paneldeltakere hovedsakelig fra Danmark, Sverige og Norge – men også noen innledere fra den globale scenen. Vi delte erfaringer og kunnskap, stilte spørsmål og søkte svar. Først og fremst var tanken å synliggjøre de gode alternativene for framtidas politikk.

 

Program              Innledere på SVK2016

 

Arkiv

Viser 0 - 46 av 46 artikler
smartedit