Program for Skandinavisk velferdskonferanse 2016

To dager spekket med det beste av politiske analyser og ideer fra Skandinavia. Her er programmet for Skandinavisk Velferdskonferanse 2016. Presentasjonene som er uthevet som lenker kan ses om igjen her.

Dansk versjon av programmet her.
Svensk versjon av programmet her.

Dag 1:

10.00 – 10.15: Kulturinnslag ved Maja Ratkje og Poing

Trioen POING med vokalist Maja S.K. Ratkje er blitt omtalt som norsk musikklivs fineste, frekkeste og mest nyskapende aktører. På sitt nye album Kapital & Moral fremfører de sanger fra de siste hundre år med temaer som kretser rundt kapitalens innvirkning på hver og én av oss (http://ratkje.no/).

10.15 – 12.30: Åpning – plenum

Demokrati og velferd under press

Klodens langsiktige bæreevne og fordelingen av verdiene i samfunnet er nært knyttet til demokratisk styring. Velferdsstaten, arbeidsvilkårene og folkestyret er under press i alle våre skandinaviske land.

Åpning: John Leirvaag, forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag

Innledere:

12.30: Lunsj

13.30 – 15.30: Parallellseminarer:

1) Fra velferdsstat til konkurransestat –
Hvor står vi etter tiår med New Public Management?

Markedsstyring skulle være løsningen på problemene i offentlig sektor. Private konsulenter, mer konkurranse, nye organisasjonsformer og næringslivets ledelsesprinsipper skulle gjøre offentlig sektor  mer effektiv, billigere og bedre. Vi gjør opp status i offentlig sektor etter 35 år med New Public Management.

2) Står den nordiske modellen for fall? – Skjerpet kamp om arbeidslivet

Arbeidslivet i Europa er inne i en dramatisk utvikling. Stadig flere jobber under forhold som for bare et par tiår siden ville blitt sett på som uhørt. Maktforholdene er i endring, og arbeidsgiverne styrker sin posisjon. Får utviklingen fortsette, står også den nordiske modellen for fall.

3) Velferdsprofitørene – strategier, retorikk og makt i velferdsordningene

Den skandinaviske modellen med skattefinansierte og demokratisk kontrollerte velferdstjenester vakler i møte med profittorienterte velferdskonsern. Hvem er velferdsprofitørene i Skandinavia? Hvordan opererer de? Hvordan tjener de penger? Leverer de bedre kvalitet til brukerne? Hva skjer med lønns- og arbeidsvilkår? Hvordan møter de kritikk og offentlig debatt?

4) Stabile rammevilkår for hvem? – Grenseløse avtaler, grenseløse penger

I internasjonale handels- og investeringsavtaler fremstilles grunnleggende politiske reguleringer som «tekniske handelshindre». Selskaper som benytter seg av skatteparadis, begrunner dette med «de stabile finansielle betingelsene» som tilbys. Når internasjonale avtaler som TTIP og TISA lovfester «stabile rammebetingelser for næringslivet», hvor stort er da rommet for demokrati, miljøkamp og velferd?

  • Kenneth Haar, Corporate Europe Observatory
  • Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network – Norge
  • Rikard Allvin, handelspolitisk rådgiver i EU-parlamentet for Miljöpartiet De Gröna
  • Møteleder: Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten


Dag 2:

09.00 – 10.15: Leve for å arbeide, eller arbeide for å leve?

Den politiske debatten omkring arbeidslivet har tiltatt i styrke de siste årene. Regjering og arbeidsgivere krever og innfører mer fleksibilitet når det gjelder arbeidstider og jobbsikkerhet. Arbeidsløsheten er raskt økende. Arbeidsgiverne krever mer styringsrett, mens arbeidstakerne slåss for sine tilkjempede rettigheter. Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet øker. Vi bringer partene sammen. Hvor store er skismaene? Står den nordiske modellen for fall?

10.15 – 10.30: Pause

10.30 – 12.30: Parallellseminarer:
Alternativene, alliansene, kampene og suksessene

1) Medbestemmelse, kvalitetsledelse, faglighet og tillitsreform –
hvordan forbedre offentlig sektor?

Erfaringene med å styre offentlig sektor etter prinsipper fra næringslivet er nedslående. Hvilke andre prinsipper skal vi legge til grunn ved fornyelsen av offentlig sektor? Mer tillit, samarbeid og faglighet har lenge stått høyt på ønskelisten til ansatte i offentlig sektor. Hvordan kan dette virkeliggjøres gjennom nye styringsmodeller? Hvordan kombinere medbestemmelse, brukerinvolvering og politisk styring av forvaltningen?

2) Fellesskap fungerer – hvordan ta tjenestene tilbake? 

I kommune etter kommune, land etter land, velger politikere nå å ta privatiserte tjenester tilbake i offentlig regi. Konkurranseutsetting og kommersialisering av tjenestene førte ikke til at kvaliteten ble bedre. Det ble snarere for risikabelt, for dyrt, og det trakk med seg økende problemer med sosial dumping. Vi ser på hvorfor og hvordan tjenester nå i økende grad rekommunaliseres, samt hvordan de folkevalgte kan avkommersialisere velferden innenfor de rammene som settes av EU/EØS.

3) Mindre, men bedre – hvordan skaper vi et mer humant arbeidsliv?

Arbeidsvilkårene springer ut av maktforholdene i arbeidslivet. Vi trenger å dempe konkurransepresset, ikke øke det. Hvordan kan vi ta i bruk moderne teknologi for gjøre arbeidet lettere, mer utfordrende og interessant? Hvordan kan arbeidsfolk oppnå økt innflytelse i arbeidslivet og økt kontroll over arbeidsprosessen? Hvorfor er redusert arbeidstid viktig, og hvordan kan det gjennomføres?

4) Store omstruktureringer i vente – infrastruktur, energi og klima

Klimakrisa og kamp om eierskap og organisering av samfunnets infrastruktur og energiproduksjon stiller oss overfor enorme utfordringer. Skal vi hindre katastrofale klimaendringer, må vi legge om den måten vi produserer og konsumerer på. Sterke økonomiske interesser motarbeider nødvendige endringer – og svært mange vil berøres sterkt av dem. Hvordan kan vi skape tilstrekkelig støtte, og mobilisere tilstrekkelig med samfunnskrefter, til å kunne gjennomføre «det grønne skiftet» i praksis?

12.30 – 13.30: Lunsj

13.30 – 15.00: Avslutning i plenum: Slik virkeliggjør vi våre visjoner

Det sies ofte at Nordens fagbevegelse er blant verdens sterkeste, men er den sterk nok til å stå imot det økende presset som nå rettes mot dem? Hvor går veien videre? Har vi løsninger og alternativer som ikke bare er gode nok, men som også utløser entusiasme og mobilisering for det samfunnet vi ønsker å bygge. Vi oppsummerer konferansen ved å se framover. Hva er mulighetene, og hvordan kommer vi dit?

 Møteleder: Per Olsen, leder av LO København

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit