SVK2016: Kontroll er bra - tillit er bedre

Byråd for helse og omsorg i København, Ninna Thomsen, har gjennomført tillitsreform i styringen av sine ansvarsområdet. Hun kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse for å dele sine erfaringer og for å inspirere andre til å gå samme vei.

Erfaringene med å styre offentlig sektor etter prinsipper fra næringslivet er nedslående. Offentlig ansatte og forvaltningen har ikke blitt mer effektiv, billigere ei heller bedre ved å etterligne lønnsomhetsprinsipper og markedstenkingen i privat sektor. Hvilke andre prinsipper skal vi legge til grunn ved fornyelsen av offentlig sektor?  Byråd for helse og omsorg i København, Ninna Thomsen, har igangsatt en tillitsreform.

“København har haft et rødt flertal i næsten 100 år. Så da jeg begyndte som borgmester ville jeg undersøge om København var en særlig rød by at bo og arbejde i. Jeg fandt ud af; at det er vi faktisk ikke. Vi havde den samme kontrol og overvågning som i de blå kommuner.” Dette sa Ninna Thomsen i et intervju med Magasinet Politik da hun tiltrådte som byråd for helse og omsorg i København i 2009. Les hele saken her.

Noe av det første Ninna Thomsen gjorde, var å jobbe en uke i hjemmehjelpen i byen. Hun erfarte en hjemmehjelp som var styrt og kontrollert ned til hvert eneste minutt

«Fem minutter til støttestrømperne og fem minutter til at få dryppet øjne. 10 minutter til toiletbesøg og yderligere 10 minutter til hjælp med at komme op og få mad. Sådan er ældreplejen organiseret i mange kommuner. Hver eneste ydelse er pindet ud i minutter».

Thomsen gikk så i gang med å endre dette gjennom en tillitsreform. I 2011 ble det etablert et pilotprosjekt i deler av København. Som en del av prosjektet skulle de eldre nå få besøk utifra behov. Ikke utifra et bestemt antall minutter. De ansatte fikk økt innflytelse på eget arbeid og innhold der tilliten til de ansattes faglige vurderinger var det bærende element.

Både de eldre og de ansatte var fornøyd. Det var ikke alle i embetsverket: “Jeg sad for bordenden af det lange bord på mit kontor. Ned langs begge siden af bordet sad økonomer, jurister og statskundsskabere for at fortælle mig, hvorfor mit projekt ikke kunne lykkedes. De sagde, at man ikke kunne styre pengene, at man ikke kunne sikre borgernes retssikkerhed, og at man ikke kunne være sikker på, hvad der blev leveret til den enkelte borger. Jeg sagde, at det skulle vi nok finde en løsning på”, forteller Thomsen til Magasinet Politikk.

Pilotprosjektet var en suksess på mange måter. Bystyret i København besluttet i 2012 å gjennomføre en tillitsreform i hele kommunen.

Ett av hovedtemaene på den Skandinaviske Velferdskonferansen 14 og 15 november er styringen av offentlig sektor og utviklingen av velferdsstaten. I tillegg til Ninna Thomsen kommer det flere sentrale aktører som har tatt et oppgjør med private konsulenter, mer konkurranse, nye organisasjonsformer og næringslivets ledelsesprinsipper i styringen av offentlig sektor. Les mer på konferansesidene.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit