SVK2016: Hva skjer når aksjeselskap skal drive skoler?

Sten Svensson fra det svenske Nätverket för en likvärdig skola kommer til Den skandinaviske velferdskonferansen for å diskutere erfaringene med den svenske skolepolitikken og veien videre for en likeverdig skole for alle.

«Välfärdens juvel är en skola för alla. En skola som håller hög kvalitet oavsett elevens sociala bakgrund. En skola som skapar framtidshopp. I stället växer klyftorna mellan elever, mellan kommuner – men framför allt mellan skolor.»

De siste 25 årene har det svenske systemet med friskoler vært basert på mer marked, mer konkurranse, mer kontroll og mer New Public Management. Bestemmelser som gjør at aksjeselskaper har tilgang til skattefinansierte skolepenger, fritt skolevalg, etableringsretten for friskoler og, som en turbomotor i systemet, retten for skoleselskapene til å ta ut profitt. Resultatet er synkende kunnskapsnivå og økte forskjeller. Den svenske skolen har blitt en slagmark der aksjeselskaper rår grunnen.

Temperaturen er på kokepunktet i svensk skoledebatt. Motsetningene er harde. Dette vet Sten Svensson alt om. Han er lærer i den svenske skolen og leder Nätverket för en likvärdig skola. Han har lang erfaring og nær kjennskap til utviklingen i den svenske skolen.

Sten Svensson kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse for å snakke om hvordan utviklinga i den svenske skolen styres av politikk, hva som er konsekvensene og sist, men ikke minst, hva som er alternativene.  Les mer om hvordan Nätverket för en likvärdig skola protesterer og jobber imot denne utviklingen.

Ett av hovedtemaene på den Skandinaviske Velferdskonferansen 14 og 15 november er styringen av offentlig sektor og utviklingen av velferdsstaten. I tillegg til Sten Svensson kommer det flere sentrale aktører som har tatt et oppgjør med private konsulenter, mer konkurranse, nye organisasjonsformer og næringslivets ledelsesprinsipper i styringen av offentlig sektor. Les mer på konferansesidene.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit