SVK2016: Kamp mot bemanningsbyråer og velferdsprofitører

Sosial dumping kryper inn i velferdstjenestene når bemanningsbyråer tar over offentlige tjenester og formidler vikarer. Sara Bell har tatt opp kampen.

I en rapport til Stortinget slakter Riksrevisjonen norsk innsats mot sosial dumping, og Dagbladet skriver om hvordan useriøse aktører utkonkurrerer de som driver lovlig fordi juks ikke slås hardt nok ned på. Det har lenge vært fokus på sosial dumping og brutalisering i privat sektor. Dette er imidlertid også et økende problem innen det som tradisjonelt har vært regnet som offentlig sektor. 

En av de fremste til å sette søkelys på dette i Norge er leder for Fagforbundet Bergen, Sara Bell. Hun skal ha mye av æren for at bemanningsbyrået Orange Helse AS nå er blitt kastet ut av flere sykehus og kommuner. I løpet av våren 2016 har Orange Helse mistet kontrakter med både i norske og svenske sykehus, og både norske og svenske aviser har skrevet om hvordan selskapet driver. Et eksempel er oppslaget Orange Sjukskötorna får mindre betalt enn minimilönen i svenske Dagens Arena. I Sverige har til og med arbeidsgiverorganiasjonen Almega, søsterorganisasjonen til norske NHO Service startet en granskning av Orange Helse. Almega krever full gjennomgang av Orange Helse sin virksomhet, ettersom de har sertifisert og kvalitetsstemplet selskapet.

Sara Bell er opptatt av å stoppe velferdsprofitørene og sikre de ansattes rettigheter gjennom å bevistgjøre de offentlige oppdragsgiverne på sitt ansvar. Fagforeningsrollen, kombinert med Bells erfaring fra akutt barnevern og Utekontakten i Bergen, har gitt henne en unik kompetanse både i å identifisere og ivareta folk som er i sårbare situasjoner. Les hennes kronikk Det er mennesker det handler om.

Sara Bell kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse 14. og 15. november i Oslo for å bidra på seminaret Velferdsprofitørene – strategier, retorikk og makt i velferdsordningene. Hun vil også bidra med sine erfaringer under avslutningen av konferansen. Les mer på konferansesidene.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit