SVK2016: Mistroens pris

«Andelen av ansatte i offentlig sektor har vært konstant på om lag 30 prosent gjennom flere tiår. Men en stadig større andel av de ansatte bruker tiden på kontroll, og de faglig ansatte bruker mye mer tid på rapportering. Sentrale oppgaver outsources, mens lokale fagmiljøer og faglige prosesser tynes.»

I denne kronikken skriver lege Christian Grimsgaard om mistroens pris, om hvordan forestillingene om egennytte og egoisme lager et forvaltningssystem med kontroll, målinger og markedstilpassing. Idealet er omskiftelige ledere uten lojalitet til fagene. Fagbasert ledelse antas å prioritere egennytte på bekostning av helheten. Så hvem skal da utvikle virksomheten? Svaret er direktorater og innleide konsulenter.

Christian Grimsgaard er lege, og jobber til daglig med håndkirurgi i Oslo Universitetssykehus og er tillitsvalgt for legene i samme sykehus. Grimsgaard har i flere år vært aktiv i debatten om måten norsk helsevesen styres og forvaltes på. Han tatt til orde for å ta vare på, og videreutvikle et offentlig finansiert solidarisk helsevesen. Han har særlig satt fokus på hvordan fagligheten har fått for dårlige kår innen hele offentlig sektor etter reformbølgen rundt årtusenskiftet, og at dette er en dyr og dårlig måte å utvikle fellesskapsløsningene på. 

Christian Grimsgaard kommer på Skandinavisk Velferdskonferanse 14 og 15 november. Les mer om konferansen her

 

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit