SVK2016: Innledere på Skandinavisk Velferdskonferanse

 

 

 

Rosa Pavanelli (Italia) er generalsekretær i Public Services International og en av åpningsinnlederne på Skandinavisk Velferdskonferanse. Hennes fokus er folkestyre. Les hennes tekst om demokrati og velferd under press.

 

 

Bilderesultat for dennis christensen foa 

 

  

 

Dennis Kristensen (Danmark) er leder i det danske fagforbundet FOA og en av innlederne på åpningen av Skandinavisk Velferdskonferanse. Christensen er opptatt av politikken som skaper en økende kløft mellom eliten og det danske folket  

  

 

 

 

Bilderesultat for Eduardo Chagas

 

 

 

 

Eduardo Chagas (Portugal) er generalsekretær i European Transport Workers’ Federation. Arbeidslivet i Europa er inne i en dramatisk utvikling. Stadig flere jobber under forhold som for bare et par tiår siden ville blitt sett på som uhørt. Chagas kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse for å snakke om den skjerpede kampen om arbeidslivet. 

 

 

 

 

Bilderesultat for caroline lund lund og co

Caroline Lund (Norge) er jurist. Hun har blant annet jobbet med ressursforvaltning, styring og langsiktig planlegging. Lund kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse for å delta på parallellseminaret: Store omstruktureringer i vente – infrastruktur, energi og klima.

 

 

Bilderesultat for sean sweeney

 

Sean Sweeney (USA) er koordinator av Trade Unions for Energy Democracy (USA). Sweeney mener at klimakampen er for viktig til å overlates til miljøbevegelsen. Store samfunnsendringer må skje, og de må skje raskt. Sweeney skal delta på parallellseminaret: Store omstruktureringer i vente – infrastruktur, energi og klima.

 

 

 

 

 

 

 

Silje Stavrum Norevik (Norge) er leder av foreldreutvalget (FAU) i en av barnehagene i Kidsa-konsernet i Bergen. I oktober skrev hun og FAU kronikken Nå er grensen nådd om hvor provoserende det er for foreldrene at eierne av konsernet tar ut millionoverskudd mens den enkelte barnehage har lite ressurser, lav bemanning og dårlig vedlikehold. Norevik skal snakke om velferdsprofitører på Skandinavisk Velferdskonferanse

 

 

 

Bilderesultat for ali esbati

 

Ali Esbati (Sverige) er siviløkonom og riksdagsmedlem for Vänsterpartiet. Esbati har vært sentral i den svenske debatten om Vinst i välferden, og kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse for å diskuktere hvordan tjenester kan tas tilbake

 

 

Bilderesultat for Vibeke Hammer Madsen

 

 

 

 

Vibeke Hammer Madsen (Norge) er adm. dir. i Hovedorganisasjonen Virke. På velferdskonferansen vil Madsen tegne Virke sitt syn på spørsmål om fleksibilisering, styringsrett, sosial dumping, hvilke behov er det for endringer i forhold til dagens lov- og avtaleverk og så videre.  Her og her finner dere et par smakebiter fra intervjuer Madsen har gitt om noen av disse temaene i ulike medier.  

 

 

 

 

 

Jan Ubøe (Norge) er professor i matematikk ved NHH. Han er opptatt av tall, statistikk og målstyring. Ubøe har i en rekke kronikker i norske aviser pekt på de negative konsekvenser ved tradisjonell målstyring. Han skal delta på Skandinavisk Velferdskonferanse på seminaret: Fra velferdsstat til konkurransestat – 
Hvor står vi etter tiår med New Public Management?  

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Eldh (Sverige) kommer fra Nätverket för Gemensam Välfärd. Eldh har over flere år jobbet tett med markedsgjøringen av offentlig sektor og dokumentert konsekvensene av denne politikken. Hun skal snakke om Hvor står vi etter tiår med New Public Management.  

 

 

  

  

Asbjørn Wahl (Norge) er leder i For velferdsstaten. Han har over lang vært opptatt av å belyse at velferdstaten er et resultat av maktforholdene i samfunnet. Nå endres maktforholdene, og særlig i arbeidslivet. Hva vil skje med velferdsstaten framover? 

 

 

 

 

Bilderesultat for martin klepke

 

 

 

Martin Klepke (Sverige) er politisk redaktør i fagbladet Arbete, og har lang erfaring med arbeidslivsspørsmål. Klepke skal delta på seminaret Mindre, men bedre - hvordan skaper vi et mer humant arbeidsliv

 

 Bilderesultat for fanny voldnes

 

 

Fanny Voldnes (Norge) er revisor og leder av Samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet. Hun har belyst problemene med styring og kontroll av skattemidler ved konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester. Voldnes deltar på seminaret Fellesskap fungerer - hvordan ta tjenestene tilbake.

 

 

 

Bilderesultat for rasmus willig

 

  

 

 

Rasmus Willig (Danmark) er lektor i sosiologi ved RUC (Danmark) og har nå stor suksess med sin ferske bok Afvæbnet Kritik. Boka har blitt et viktig referansepunkt i den danske debatten om konkurrransesamfunnet, New Public Management og styringen av arbeidslivet.  

 

 

 Bilderesultat for helene bank 

 

 

Helene Bank (Norge) er spesialrådgiver i For velferdsstaten og har lang erfaring med både internasjonal handelspolitikk, fordeling, og hvordan handelsavtaler innskrenker demokratisk og politisk handlingsrom

 

 

 

 

Christian Grimsgaard (Norge) er lege og tillitsvalg ved Oslo Universitetssykehus. Grimsgaard har i flere år vært sentral i debatten om det norske helsevesenet og måten det styres på. På Skandinavisk Velferdskonferanse skal være med på å gjøre opp status etter tiår med New Public Management. 

 

Bilderesultat for Dan Koivulaakso eng

Dan Koivulaakso (Finland) er faglig aktivist og bystyrerepresentant i Helsingfors. Han har over lang tid fulgt endringene i finsk arbeidsliv. Koivulaakso er opptatt av maktforholdene i arbeidslivet og hvordan dette avgjør framtiden for den nordiske velferdsmodellen.

Bilderesultat for Ole Helby Petersen 

 

 

 

Ole Helby Petersen (Danmark) er professor (Mso) og leder av Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS). Helby Pettersen kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse for å diskutere velferdsprofitørene. Hvem er velferdsprofitørene i Skandinavia? Hvordan opererer de? Hvordan tjener de penger? Leverer de bedre kvalitet til brukerne? Hva skjer med lønns- og arbeidsvilkår? Hvordan møter de kritikk og offentlig debatt?  

 

 

 

SONY DSC

 

 

 

Mikael Nyberg (Sverige) er forfatter, blogger og frilansjournalist. Han har i mange år vært opptatt av konkurranseutsettingens effekter på arbeidslivet og samfunnsstyringen. Blant annet innen jernbanesektoren. Nyberg skal delta på Skandinavisk Velferdskonferanse på seminaret: Store omstruktureringer i vente – infrastruktur, energi og klima

 

 

 

 

 

 

 

Linn Herning (Norge) jobber i For velferdstaten og er forfatter av debattboka "Velferdsprofitørene". Hvordan skal skattepengene brukes og hvordan opererer velferdsprofitørene? Les kronikk av Linn Herning i Dagbladet

 

 

 

 Bilderesultat for daniel suhonen

 

 

 

Daniel Suhonen (Sverige) er leder av Katalys og har i mange år vært en viktig stemme i debatten om den svenske velferdsstaten. Suhonen kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse for å snakke om fornyelsen av offentlig sektor 

 

 

 

 

 

Steffen Handal (Norge) er leder i Utdanningsforbundet (Norge), han kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse for møte arbeidsgiversiden til debatt om framtidas arbeidsliv. Den politiske debatten omkring arbeidslivet har tiltatt i styrke de siste årene. Arbeidsgiverne krever mer styringsrett, mens arbeidstakerne slåss for sine tilkjempede rettigheter. Vi bringer partene sammen. Hvor store er skismaene? Står den nordiske modellen for fall? 

 

 

 

Bilderesultat for jan hoby

 

Jan Hoby (Danmark) er nestformann i LFS og aktiv i den nye Velfærdsalliancen.DK. Til Skandinavisk Velferdskonferanse er Hoby invitert for å snakke om det økende presset som nå rettes mot fagbevegelsen.  Hva er mulighetene, og hvordan kommer vi dit?. Les mer om konfliktene rundt offentlig sektor i Danmark, og om hvordan Velfærdsalliancen oppsto

 

 

 

 Bilderesultat for sara bell

 

 

 

 

Sara Bell (Norge) er leder i Fagforbundet i Bergen. Bell er en av Norges tøffeste tillitsvalgte. Hun har tatt opp kampen mot sosial dumping, velferdsprofitører og ikke minst, Orange Helse. På Skandinavisk Velferdskonferanse skal Bell fortelle om sine erfaringer med velferdsprofitørene. 

 

  

 

Bilderesultat for søren hermansen samsø energiakademi

 

 

 

Søren Hermansen (Danmark) er direktør i Energiakademiet, Samsø. Samsø er lokalsamfunnet som ved å tenke lokalt, strukturelt og folkelig har klart å bli fossilfri, og i tillegg ha overskudd av fornybar energi som leveres på det danske energinett. Hermansen kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse for å diskutere hvordan klimakrisa berører kampen om eierskap og organisering av samfunnets infrastruktur og energiproduksjon. 

 

 

 

 

 

 

Svenn Arne Lie (Norge) jobber i For velferdsstaten. Lie har jobbet med erfaringene med new public management, og er opptatt av forskjellen mellom forretning og forvaltning i arbeidet med fornyelsen av offentlig sektor.  

 

 

Bilderesultat for ninna thomsen

 

  

 

 

Ninna Thomsen (Danmark) er byråd for helse og omsorg i København. Hun kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse for å snakke om tillitsreform og rollen som arbeidsgiver i forvaltningen.  

 

 

 

 

 

 

David Eklind Kloo (Sverige) er ombudsmann i Handelsanställdas förbund. Det sies ofte at Nordens fagbevegelse er blant verdens sterkeste, men er den sterk nok til å stå imot det økende presset som nå rettes mot dem? Kloo skal snakke om framtidstro og veien videre for fagbevegelsen. Les kronikk av Kloo her  

 

 

 

 

Bilderesultat for Bitten Nordrik

 

 

Bitten Nordrik (Norge) er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Maktforholdene i arbeidslivet er i endring. Hva skjer med arbeidslivet da?  Nordrik kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse for å svare på om den nordiske modellen står for fall.  

 

 

Bilderesultat for Kenneth Haar

 

 

 

Kenneth Haar (Danmark) er leder av Corporate Europe Observatory. Harr sin kunnskap spenner vidt når det gjelder handelsavtaler, finanspolitikk og finanskriser. I dette intervjuet belyser han de ulike avtalene og hva de mange forkortelser innebærer. Haar skal snakke om handelsavtaler, demokrati, og velferd på Skandinavisk Velferdskonferanse.  

 

 

Bilderesultat for Sigrid Klæboe Jacobsen

 

 

Sigrid Klæboe Jacobsen (Norge) er daglig leder i Tax Justice Network. Selskaper som benytter seg av skatteparadis, begrunner dette med «de stabile finansielle betingelsene» som tilbys. Hva skjer med politikken da? Klæboe Jacobsen diskuterer politikkens vilkår i en verden som domineres av ideen om grenseløse handelsavtaler. 

 

 

Bilderesultat for Sten Svensson 

 

 

 

Sten Svensson (Sverige) er lærer og sentral person i Nätverket för en likvärdig skola. På Skandinavisk Velferdskonferanse skal han snakke om hvordan utviklinga i den svenske skolen styres av politikk og profitt, hva som er konsekvensene av velferdsprofitørene inntog i den svenske skolen, og sist, men ikke minst, hva som er alternativene.  

 

 

 

 

 

Roy Pedersen (Norge) er leder i LO i Oslo.  Hvordan kan vi ta i bruk moderne teknologi for gjøre arbeidet lettere, mer utfordrende og interessant? Hvordan kan arbeidsfolk oppnå økt innflytelse i arbeidslivet og økt kontroll over arbeidsprosessen? Pedersen kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse for å diskutere hvordan vi kan få et mer humant arbeidsliv. 

 

 

 

 

 

Bilderesultat for jon krog selveje danmark

 

 

Jon Krog (Danmark) er jurist og direktør i Selveje Danmark, bransjeforeningen for selveiende non-profit organisasjoner på velferdsområdet i Danmark. Krog har mye erfaring med den politiske prosessen i Danmark knyttet til både det faktiske velferdsarbeidet og den måten området er organiseret på. På Skandinavisk Velferdskonferanse skal Krog diskutere handlingsrommet for å av-kommersialisere velferden.

 

 

Bilderesultat for kristin røymo

 

Kristin Røymo (Norge) er ordfører i Tromsø. Da Røymo ble valgt til ordfører i 2013 kansellerte hennes nyvalgte byråd avtalen som det forrige byrådet inngikk med ISS, om å overta deler av renholdet som det kommunale selskapet Fagrent har stått for. På Skandinavisk velferdskonferanse skal Røymo diskutere hvorfor og hvordan tjenester nå i økende grad rekommunaliseres, samt hvordan de folkevalgte kan avkommersialisere velferden innenfor de rammene som settes av EU/EØS

 

 

Bilderesultat for rikard allvin

Rikard Allvin (Sverige) er rådgiver i EU-parlamentet for Miljöpartiet de Gröna. Han har jobbet tett med tematikk rundt offentlige tjenester, handlingsrom og handelsavtaler. På Skandinavisk Velferdskonferanse skal Allvin diskutere internasjonale avtaler som TTIP og TISA, og hva som skjer med rommet for demokrati, miljøkamp og velferd

 

 

Bilderesultat for mette nord

 

 

Mette Nord (Norge) er leder av Fagforbundet.  Nord kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse for å snakke om hvordan fagbevegelsen skal jobbe for å dempe konkurransepresset, og hvordan fagbevegelsen skal sette premissene for debatten om arbeidslivet videre. 

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit