Wahl-konferansen: Kriser og kamp i en utrygg verden

Den 28. november arrangerer For velferdsstaten en konferanse tilegnet Asbjørn Wahls politiske virke. For program og påmelding,

Sted: Oslo Kongressenter, onsdag 28. november 2018
Påmelding: sendes til aksjon(at)velferdsstaten.no Påmelding er nødvendig og bindende.
Frist: Mandag 12. november.

Konferansen er gratis, inkludert lunsj.
Det blir norsk/engelsk tolking gjennom hele konferansen.

Program

08.30 - 09.00:   Kaffe og registrering

09.00 – 09.15:  Åpning ved Mette Nord, leder i Fagforbundet

09.15 – 09.45:

En verden i krise – venstresidas utfordringer
Hvor alvorlig er den økonomiske krisa? Hva er effektene på den sosiale og politiske utviklingen, og hva kan vi forvente de nærmeste 5-10 årene?

Innleder: Sam Gindin, Socialist Project, Toronto, Canada

09.45 – 10.30: Paneldiskusjon med nordiske aktører
                        Daniel Ankarloo, skribent og lektor ved Høyskolen i Malmø
                        Roy Pedersen, leder av LO i Oslo
                        Mari Skurdal, redaktør av Klassekampen
Debattleder: Asbjørn Wahl, spesialrådgiver i For velferdsstaten

10.30 – 10.45: Beinstrekk

10.45 – 11.15: Kan arbeiderklassen forandre verden?
Hva er situasjonen i arbeiderklassen? Hvilken rolle kan fagbevegelsen spille, og hva er mulighetene i dagens politiske situasjon?
Innleder: Samantha Mason, Policy Officer, Public and Commercial Services Union, UK

11.15 – 11.45: Perspektiver fra nordiske aktører
                        Anders Olesen, faglig koordinator, Enhetslisten, Danmark
                        Sara Bell, leder av Fagforbundet i Bergen
                        Øystein Aslaksen, leder av ITFs Jernbaneseksjon

11.45 – 12.30: Lunsj

12.30 – 12:45: Kulturelt innslag ved Gjertrud L. Jynge, skuespiller ved Det Norske Teateret

12.45 – 13.15: Identiteter i alle land, foren dere?
I mange land har vi fått en diskusjon om forholdet mellom identitetskamp og klassekamp. Hva er forholdet mellom dem, og hvordan påvirker konflikten mulighetene for alliansebygging? Er det mulig å utvikle enhet i kampen?
Innleder: Nina Björk, forfatter og feminist, Sverige

13.15 – 13.45: Forberedt kommentar og samtale med innleder
                       Knut Kjeldstadli, professor i historie ved Universitetet i Oslo
                       Ali Esbati, representant for Vänsterpartiet i Riksdagen
                       Benedikte Pryneid Hansen, partisekretær i Rødt
Samtaleleder: Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten

13.45 – 14:00: Beinstrekk

14.00 – 14.30: Fagbevegelsen og klimakrisa – hvor står vi?
Historisk utgjør klimakrisa den nyeste, dramatiske trusselen vi står overfor. Her kan vi ikke forhandle og kompromisse. Enten gjør vi det som er nødvendig for å holde den globale temperaturøkningen nede, eller så må vi ta de dramatiske konsekvensene med klimakatastrofe. Er fagbevegelsen i stand til å lede kampen? Hvilke allianser trenger vi – og klarer vi å skape dem?
Innleder: Sean Sweeney, koordinator av Trade Unions for Energy Democracy, USA

14.30 – 15.00: Samtale med kommentar fra innleder
                    Jan Olav Andersen, leder av El og IT Forbundet
                    Silje Ask Lundberg, leder av Naturvernforbundet
                    Truls Gulowsen, leder av Greenpeace Norge               
Samtaleleder: Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten

15.00 – 15.50: Paneldebatt med alle hovedinnlederne
                      Debattleder: Asbjørn Wahl

15.50 – 16.00: Hvem eier morgendagen?
Asbjørn Wahl, spesialrådgiver i For velferdsstaten

 

 

 

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit