Innledere på Wahl-konferansen

Her kan du se oversikt over og lese om de internasjonale hovedinnlederne på Wahl-konferansen.

Hovedinnledere

Sam Gindin
Sam Gindin er en kanadisk økonom og intellektuell som i nær 30 år arbeidet som utredningsleder i Canadian Auto Workers (CAW). Etter at han pensjonerte seg fra denne stillingen, ledet han et seminar ved York University om "Sosial rettferdighet og politisk aktivisme" rettet mot såvel studenter som aktivister. Gindin har publisert en rekke bøker og artikler, blant annet The Making of Global Capitalism: The Political Economy of American Empire, som ble til i samarabeid med Leo Panitch, og som vakte stor oppmerksomhet og debatt. Wikipedia har en mer omfattende presentasjon av Gindin, og en interessant artikkel av ham kan finnes her.

 

Samantha Mason
Samantha Mason har vært aktiv fagforeningsmedlem og tillitsvalgt i britisk fagbevegelse i over 30 år. De siste 12 årene har hun har jobbet i fagbevegelsen sentralt, først i britisk LO og nå som politisk rådgiver i fagforbundet Public and Commercial Services Union (PCS), der hun særlig arbeider med miljø og klima, samt digitalisering og automasjon. Hun er også medlem av New Lucas Plan-prosjektet, der hun koordinerer arbeidet med rettferdig omstilling med vekt på initiativer nedenfra for å omstille virksomheter og fagorganisasjoner med sikte på produksjon av nyttige produkter. Hun har også erfaring fra internasjonalt arbeid for menneskerettighetene, kampanjer mot atomvåpen, mot økonomisk urettferdighet og for urfolks rettigheter.

Nina Björk
Nina Björk er svensk skribent, kritiker og feminist, kanskje mest kjent for den feministiske debattboka Under det rosa teppet fra 1996 (på norsk i 1998). I de senere årene har hun i økende grad blitt en kapitalismekritiker. Hennes siste bok er Drømmen om det röda: Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek (2016). I den boka inngår det også en interessant drøfting av forholdet mellom klasse og identitet som grunnlag for samfunnskampen. Det vil være en viktig del av hennes innledning på denne konferansen. Wikipedia har en mer omfattende presentasjon av Björk.

 

Sean Sweeney
Sean Sweeney er direktør for et internasjonalt program om Arbeid, klima & miljø i The Murphy Institute for Worker Education and Labour Studies ved City University i New York. Sweeney er også koordinator for det internasjonale klimanettverket av fagorganisasjoner – Trade Unions for Energy Democracy (TUED) – som per dato består av vel 60 fagorganisasjoner fra 22 land. Sweeney var engasjert som konsulent da Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF) utarbeidet sin klimapolitikk til kongressen i Mexico City i 2010. Sweeney har tidligere vært i Norge og innledet, både på Broen til framtiden-konferansen og på Globaliseringskonferansen. I forbindelse med førstnevnte konferanse gjorde Fri Fagbevegelse dette intervjuet med ham.

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit