SVK2016: NPM har skapt krise i velferdsstaten

«Välfärden är i kris. Sjukskrivningarna för psykiska besvär ökar kraftigt bland dem som jobbar i den. Trettio år av marknadsliknande experiment inom offentlig sektor har resulterat i en sjukvård som personal flyr från, socialarbetare som ropar på hjälp, sjunkande skolresultat och många andra problem.» 

Det pågår en stadig mer intens debatt om velferdsprofitører og markedsgjøringen av offentlig sektor, også i Sverige.  I denne kronikken av Kerstin Eldh skriver hun om konsekvensene av at lønnsomhet og innstramminger blir styrende prinsipper i forvaltningen. At vi får en offentlig sektor preget av detaljstyring, utallige mål, dyre konsulenter og en offentlig sektor som ikke virker i tråd med formålet.

«Den auktoritära stämningen i arbetslivet, till exempel logiken i New Public Managements (NPM) stela arbetsorganisation, där allt ska mätas och räknas, liknar stalinismens krav på effektivitet, där kvantitet betydde allt och kvalitet inte värderades. Denna mäthysteri leder till dålig kvalitet. Det gjorde den i Sovjet och det gör den i den offentliga sektorn i Sverige»

Kerstin Eldh er pensjonert folkehøyskolelærer, har bakgrunn fra svensk fagbevegelse (TCO, Tjänstemännens Centralorganisation), og er nå tilknyttet nettverket Gemensam Välfärd. Eldh har sammen med Gunilla Ryd blant annet skrevet rapporten Vi räknar minuter,vi räknar pinnar ... Till nytta för vem?. Rapporten er et kraftfullt oppgjør med New Public Management og konsekvensene dette har hatt for offentlig sektor, arbeidsliv og velferdsstaten.

 Kerstin Eld kommer til Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo 14 og 15 november. Les mer på konferansesidene

Tips andre om artikkelen

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


smartedit