Verktøykasse for lokalaktivister

Her finner du For velferdsstatens verktøykasse for lokalaktivister med "Bli lokalaktivist på 1-2-3", foredrag, kronikker m.m.. Alt med fokus på "Ta tjenestene tilbake til demokratisk kontroll" og argumentasjon mot konkurranseutsetting.

”Bli lokalaktivist på 1-2-3”. Dette er en oppskrift på hvordan man kan gjennomføre tiltak og skape allianser for å ta tilbake demokratisk kontroll med utvikling av velferdsordningene, og sikre at alle offentlige midler kommer brukerne til gode og at driften fortsettes i offentlig egen regi.

Ta tjenestene tilbake! Hvordan skjermer man offentlige tjenester mot konkurranseutsetting og anbudshysteri? For velferdsstaten har utarbeidet en veileder for lokalaktivister, politikere, stat og kommuner som ønsker å bevare eller gjenerobre demokratisk kontroll over offentlige tjenester og eiendom. Veilederen en utgitt som et hefte i For velferdsstatens skriftserie. På denne siden finner du også andre ressurser som kan brukes i arbeidet for å ta tjenestene tilbake.

Innbyggerinitiativ Innbyggerinitiativ er en måte for innbyggere i en kommune eller et fylke å få satt saker på den politiske dagsordenen. Gjennom å samle et visst antall underskriver, kan man kreve at kommunestyret eller fylkestinget behandler en sak. Les mer om hvordan og eksempelet om innbyggerinitiativ mot sosial dumping.

Bli med på jakt i selskapsjungelen. Kommersielle selskaper erobrer den norske velferdsstaten, og de har plantet sugerørene godt i fellesskapets kasser. For velferdsstaten utfordrer alle til å bli med på leting etter dine lokale selskaper og deres skatteparadis. På denne siden får du tips og triks.

Avslør NHO Service sin privatiseringspropaganda. Har NHO Service vært i din kommune med sine utregninger om hvor mye kommunen kan spare på å konkurranseutsette kommunens tjenester? Her finner du Fagforbundets grundige gjennomgang av disse NHO Service sitt arbeid, med tilhørende argumentasjonsarg og presseklipp.

LO i Oslo setter agendaen i kommunevalgkampen 2011. Ønsker du eller din organisasjon å sette agenda i kommunevalgkampen? Se hvordan LO i Oslo setter agendaen for kommunevalgkampen 2011 med utfordringer til de politiske partiene i Oslo.

Hvem eier de private barnehagene i din kommune? Dette er en tretrinns veiledning til hvordan du kan finne ut hvem som eier de private barnehagene i din kommune, og om eierstrukturen gir grunn til å stille spørsmålstegn om hvor mye av foreldrebetalingen og de offentlige tilskuddene som er kommet barna til gode.

Slik sjekker vi omdømmet til private tilbydere: Fagforeninger i privat sektor har lang erfaring med å bakgrunnssjekke og omdømmesjekke private firmaer. Med utviklingen mot flere private tilbydere innen offentlige tjenester, kan disse verktøyene også være nyttige for flere.

Ressurssider fra For velferdsstaten:
Ta tjenestene tilbake,
Private sugerør i fellesskapets kasser,
Profittuttak og kommersielle selskaper i barnehagesektoren,
Konkurranseutsetting og kommersielle selskaper i barnevernet,
Profittuttak og anbud i asylsektoren
Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Foredrag:
Kommunalpolitisk foredrag - "Valgkamp 2011: Ta tjenestene tilbake med utfordringer og konkrete tiltak med tanke på den kommende kommunevalgkamp.

Utdanningspolitisk foredrag - "Private sugerør i fellesskapets kasser - Ta tjenestene tilbake" viser til mulige tiltak mot testhysteri og tidstyvene i skolen og tiltak for å stoppe finanslekkasjene i barnehagesektoren.

Private sugerør i fellesskapets kasser et foredrag om hvordan de kommersielle selskapene utarmer velferdsstaten, hvordan de tar ut profitt og hvordan de organiserer seg for å hindre innsyn og øke fortjenesten.

Videoforedrag:
Trykk på lenka og se hele foredraget:
Private sugerør i fellesskapets kasser - hvordan de kommersielle aktørene utarmer velferdsstaten
Holdt av Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten, april 2011 Last ned powerpointpresentasjonen til foredraget her (PPT: 3,6 Mb).

Følg også med på våre temasider om privatisering, der finnes alle våre tidligere og nye saker knyttet til dette privatisering, konkurranseutsetting og "ta tjenestene tilbake!"

 

smartedit