- For Velferdsstaten - https://velferdsstaten.no -

Vi krever et økonomisk løft for velferdsstaten

Første utgivelse i skriftserien var oppropet «Vi krever et økonomisk løft for velferdssstaten», utgitt i 2000. Oppropet var en respons på den daværende regjeringens reviderte nasjonalbudsjett og kommuneøkonomiproposisjon. Oppropet kan lastes ned her.