- For Velferdsstaten - https://velferdsstaten.no -

EUs tjenestedirektiv

Faren for massiv sosial dumping og undergraving av offentlige
velferdstjenester har imidlertid skapt en bred allianse av
organisasjoner som har kjempet hardt for å stanse dette
markedsliberalistiske framstøtet. Denne presentasjonen av Asbjørn Wahl, daglig
leder i For velferdsstaten, gir en oversikt over innholdet i
direktivet og de viktige politiske prosessene rundt
det.