- For Velferdsstaten - https://velferdsstaten.no -

Finansieringsmodell for Samhandlingsreformen utsettes

Les hele saken i Dagens medisin (25.03.2010)

For velferdsstatens har laget samleside med våre
saker  om Samhandlingsreformen, medieopplag og
lenker: Kampen
om Samhandlingsreformen
. Les også andre saker om
Samhandlingsreformen på For velferdsstatens temasier om
sykehus
.