- For Velferdsstaten - https://velferdsstaten.no -

Forsvar dagens uføretrygd

En offentlig utredning fra 2007 foreslo som kjent
dramatiske svekkelser av uføretrygden. Det er særlig
på de fem følgende områder at det fryktes
forverringer:

Uføretrygd brukes først og fremst av de lavest
lønte med de tyngste jobbene. Blir de nevnte endringene
gjennomført, kan det føre til omfattende kutt i
stønadene – med fra 20 til godt og vel 40 tusen kroner
i året. Mange barnefamilier kan dermed bli offer for en
politisk planlagt og varig overføring til fattigdom. Det er
forventet at regjeringen kommer med sitt forslag til endringer i
høst. Gjennom en midlertidig endring av uføretrygden
har imidlertid regjeringen inkludert levealdersjustering. Selv om
dette ikke trenger å bli det endelige forslag, ses det som et
dårlig tegn. Det er all grunn til å være
årvåken og forberede seg til en kamp for
uføretrygden.

Denne saken er hentet fra
For velferdsstatens nyhetsbrev 3/2010
. For mer informasjon om
kampen for uføretrygden les saken «Motstand
mot ny uføretrygd
«.

Forlaget Manifest lanserer 9.april boka «Uførepensjon ABC«, som tar for seg hvem som
blir uføre, konsekvenser av kuttforslagene og
argumenter til forsvar for dagens
uførepensjon.