- For Velferdsstaten - https://velferdsstaten.no -

Uføretrygd er ikke hva du tror


Uføretrygd er ikke hva du tror
, professor i
sosialmedisin, Bjørgulf Claussen (22.03.2010)

Se også disse sakene fra For velferdsstaten:
Forsvar dagens
uføretrygd
 (26.03.2010)
Motstand mot
ny uføretrygd
 (17.03.2010)