Måned: april 2010

Uføretrygd er ikke hva du tror

I dette foredraget, holdt på konferansen «Forsvar dagens uførepensjon», legger professor i sosialmedisin, Bjørgulf Claussen, frem bakgrunnstall og statistikk om uføretrygden i Norge. Han drøfter også forholdet mellom arbeidslinja og trygdelinja, samt «verdig» eller «uverdige» trengende.

Byråkratisering og strømlinjeforming av akademia

– Det klassiske universitet blir gradvis omformet til en serviceleverandør, der de vitenskapelig ansatte underordnes byråkratisk kontroll, skrev professor ved Høyskolen i Oslo, Rune Slagstad, høsten 2009. Byråkratiseringen av akademia er en del av reformbølgen New Public Management med økt fokus på målsyring, kontroll, strømlinjeforming og inntjeningsfokus. Flere stemmer hevder nå at dette er kjernen i konflikten rundt Høyskolen i Oslo.

Kampen om lokalsykehusene

Kampen om lokalsykehusene raser over landet. For velferdsstaten har her samlet noen av bidragene til debatten. Her kan du finne både mediesaker (nett-radio, nett-tv og nett-aviser), bakgrunnsstoff og andre relevante lenker.

Dyrere med konkurranseutsatt veidrift

Dette er en av konklusjonene i konsulentselskapet Dovre Groupe sin evaluering av konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold i det norske veinettet. Evalueringen kom i stand etter at Riksrevisjonen i høst kom med sterk kritikk av Statens vegvesen, blant annet for håndteringen av de konkurranseutsatte funksjonene.

  • Kategorier

  • Velg dato