- For Velferdsstaten - https://velferdsstaten.no -

Store sosiale skiller i skolen

Det er i en artikkel i den kommende utgaven av Tidsskrift for
Norsk psykologforening at Samdal og Wold kommer med disse
konklusjonene. Til Dagbladet sier Samdal at forskjellene i
livstilfredshet mellom jenter fra lavere og høyere sosiale
lag er størst i aldersgruppen 15-16 år. Forskerne har
spurt 5600 elever i alderen 11 til 16 år om hvordan de
opplever sitt eget liv.


Artikkelen i Dagbladet kan leses her
.

Forskningsartikkelen er dessverre ikke fritt tilgjengelig
på nett før i september, men
kan kjøpes på nettsidene hos Tidsskrift for Norsk
psykologforening
.