- For Velferdsstaten - https://velferdsstaten.no -

Ny rapport: Ingen generell gevinst av konkurranseutsetting

Ved å gå gjennom tilgjengelig forskning på
feltet har AKF kommet fram til at det ikke er mulig å
påvise noen gevinster ved konkurranseutsetting av
hjemmehjelp, drift av omsorgsboliger og drift av barnehager. Med
konkurranseutsetting menes både såkalt «fritt
brukervalg» og ekstern drift. I 2011 utgjorde utgifter
på disse feltene omtrent 30 prosent av danske kommuners
utgifter.

Rapporten kan lastes ned som
PDF her
.

En oppsummering av rapporten finner du også
på nettsiden til
Doffin
.