- For Velferdsstaten - https://velferdsstaten.no -

Rektorer føler seg presset av skoleeier