- For Velferdsstaten - https://velferdsstaten.no -

Presentasjoner fra NTLs markedsstyringskonferanse

Her kan du laste ned presentasjonene som ble holdt på konferansen.

Konferansen ble arrangert som et ledd i Norsk Tjenestemannslag (NTL) sin oppfølging av rapporten ”Markedsstyring i staten – utfordringer og NTLs forslag til tiltak”. NTL har i flere år arbeidet med å sette søkelyset på innføring og konsekvenser av New Public Management (NPM) i offentlig sektor. I tillegg til å peke på utfordringer skisserer også rapporten tiltak som vil kunne motvirke markedsstyringen i statlige virksomheter.