- For Velferdsstaten - https://velferdsstaten.no -

Välfärdens yrken måste få sin frihet och status åter