Måned: november 2013

Trondheimsmodellen

Helt siden den nyliberale offensiven startet omkring 1980, har fag- og arbeiderbevegelsen i hele Europa vært på defensiven. I Norge har imidlertid fagbevegelsen i denne perioden oppnådd delseiere og vunnet erfaringer som kan være nyttige å lære av i den faglige og politiske kampen. Den såkalte Trondheimsmodellen er en av de nyskapningene som har gitt venstresida viktige resultater. I landets tredje største by, Trondheim, har venstresida faktisk vunnet alle de seks politiske valgene (både kommune- og stortingsvalg) som har vært gjennomført fra og med 2003 – til dels med stor margin. Hvordan har de klart det?

Svensk skoledokumentar I: Skolfesten

SVT sendte 24. oktober dokumentaren Skolfesten som handler om de kommersielle John Bauer-skolenes framvekst, konkurs og fortsettelse under nye navn. Særlig oppmerksomhet vies til Anders Hultin, som både utformet friskoleloven, ledet John Bauer-konsernet og som tok over de mest profitable skolene etter konkursen i 2013.

  • Kategorier

  • Velg dato