- For Velferdsstaten - https://velferdsstaten.no -

Notat 1/2014: Kommersielle skoler i Norge

Sammendrag:

For velferdsstaten har studert de videregående skolene som ble godkjent som følge av Bondevik II-regjeringens friskolelov fra 2003, da Kristin Clemet var kunnskapsminister for Høyre. De nye godkjenningene var et resultat av at kravet til religiøst eller pedagogisk formål ble opphevet. Skoler uten slike formål fikk da tilgang til offentlige tilskudd. Den rødgrønne regjeringen strammet inn loven etter at den tok over i 2005, men de skolene som allerede var godkjent og startet opp, fikk fortsette. Det dreier seg i hovedsak om skoler i fire selskapsgrupper: John Bauer (konkurs), Akademiet, Noroff og Sonans.

Notatets viktigste konklusjoner er:

Last ned notatet om kommersielle skoler i Norge her.

Se også For velferdsstatens ressursside om kommersielle skoler.

Foto: Taylor Wilcox | Unsplash