Måned: januar 2014

Hva er en robust kommune?

Jan Tore Sanner (H) ivrer for kommunesammenslåing, og vil nå nedsette et ekspertutvalg, trolig etter dansk modell. Man ønsker også å lære av Danmarks reform, bl.a. gjennom en studietur. Kari Gåsvatn etterlyser demokratisk forankring, og frykter en elitenes reform.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv