- For Velferdsstaten - https://velferdsstaten.no -

Røde tall for sykehuset allerede