- For Velferdsstaten - https://velferdsstaten.no -

Helseforetak: Avproffesjonalisering av fagfolk