Nei, det ble ikke bedre for helsepersonall da eldreomsorgen ble privatisert. Lønna er lavere og ansettelsesvilkårene er dårligere i privat enn i kommunalt drevet eldreomsorg. Det skriver leder av fagforbundet Kommunal om en undersøkelse de har gjennomført.

les mer