Helene Bank skriver om konsekvensene når vi ser et asylmottaksmarked der hver tredje asylsøker bor på et Hero-mottak, eid av Adolfsenbrødrene.

les mer