- For Velferdsstaten - https://velferdsstaten.no -

Norges energikrav i TISA kan hindre effektiv klimapolitikk

Av Helene Bank

Sammendraget av notatet «Norway’s Energy Agenda in the Trade in Services Agreement (TISA)» av Victor Menotti, I forbindelse med at Norge leder an for å få Energirelaterte tjenester inn som en sektor i TISA-forhandlingene.

Sammendrag

Norge er forslagsstiller til et et vedlegg om «energirelaterte tjenester» i den foreslåtte avtalen om handel med tjenester, (TISA).  De flernasjonale energiselskapene ønsker å bruke slike internasjonale avtaler – som forhandles i hemmelighet – for å utvide tilgangen til klodens gjenværende ressurser.

Til tross av økende folkelig reaksjon mot globaliseringen, er alt for få politikere er klar over TISA eksistens, og enda færre folkevalgte er klar over dens implikasjoner for energi, miljø og økonomi.

Notatet analyserer ti konkrete politikkområder i den foreslåtte TISA teksten om energirelaterte tjenester (ERS. Det fullstendige utkast til ERS-tekst er med som vedlegg. Notatet analyserer også TISAs effekt på økologisk bærekraft, økonomisk likhet, og utviklingsland.

Oppsummert:

Derfor anbefaler rapporten: