- For Velferdsstaten - https://velferdsstaten.no -

Veireno: Tid for oppryddning i Oslo

Ved konkursen ble biler og ansatte virksomhetsoverdratt til Oslo kommune. Konkursen rammet også renovasjonstjenestene i Vestfold og i Romerike kommune. Det var på høy tid at Oslo kommune overtok.

Dagbladet har beskrevet alt som gikk galt i denne saka. For velferdsstatens Helene Bank skrev i forkant av kommunens overtakelse denne kronikken om hvordan byrådet kunne si opp kontrakten med Veireno, og samtidig unngå erstatningskrav. Dette er en framgangsmåte som kan brukes også av andre, og i andre sektorer.

På tross av Veireno-kaoset i Oslo har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) så langt bare uttalt at han ønsker en fredning mot anbud ut denne byrådsperioden. Men et nytt anbud i framtida er ingen fornuftig løsning. Ikke i Oslo, ikke i Vestfold eller andre steder. Veireno-saka viser at regninga for anbud og billigrenovasjon kommer til kommunens innbyggere i etterkant. Løsninga er at kommunen driver i egenregi, som i Trondheim.