- For Velferdsstaten - https://velferdsstaten.no -

Kommunenens bruk av private aktører i barnevernet

Last ned hele brevet her:

Kommunenes bruk av private aktører i barnevernet (Barne- og likestillingsdepartementet 20.10.2017).