- For Velferdsstaten - https://velferdsstaten.no -

Sluttrapport for Prosjekt Tillitsmodellen

Det rødgrønne byrådet i Oslo hadde i sitt program fra 2015 å bytte ut den markedsstyrte bestiller- og utførermodellen i hjemmetjenestene mot en tillitsreform med egen aktivitetstid for brukerne. Forskerne bak evalueringsrapporten konkluderer med at «Tillitsmodellen [er] ønsket velkommen av både brukere og medarbeidere. Endringene kan ses på som et paradigmeskifte i hjemmetjenesten og vil ha behov for kontinuerlig fokus, øvelse og engasjement». Side 23-26 om bydelenes erfaringer anbefales spesielt.

Last ned rapporten her: Sluttrapport for Prosjekt Tillitsmodellen