- For Velferdsstaten - https://velferdsstaten.no -

Notat: «Offentlig og kommersielt barnevern – Omfang og utvikling»

Mindre statlig kapasitet – mer kommersiell

På oppdrag fra For velferdsstaten har De Facto utarbeidet notatet «Offentlig og kommersielt barnevern – omfang og utvikling». Bakgrunnen for arbeidet er at en stadig større andel av offentlige barnevernsmidler går til kjøp av private tjenester. De Facto har gjennomgått sentrale tall i utviklingen av norsk barnevern, og i notatet framkommer det blant annet at:

Les og last ned De Factos Notat 6:2019 «Offentlig og kommersielt barnevern – omfang og utvikling» her.