- For Velferdsstaten - https://velferdsstaten.no -

Helse er mer enn korona

For velferdsstatens Linn Herning mener det var riktig og nødvendig å slutte opp om de første ukenes tiltak, men påpeker samtidig at vi ikke må glemme at samfunnet er mer enn helse, og at helse er mer enn korona. De strenge tiltakene må veies opp mot andre konsekvenser, både sosiale, økonomiske og helsemessige sier hun i Klassekampen 30.03.20.  Herning advarer mot å la regjeringen og ekspertene styre alene og minner om at alle problemstillingene vi hadde i samfunnet før, er der fortsatt.